Тарифи

19.04.2024 г.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 19.06.2024 г. влизат в сила промени в Тарифата на Изипей АД, както следва:

1. Променя се таксата за преиздаване на картата, поради изтичане срока й на валидност.

2. Променя се таксата за вноска на сума в брой на АТМ по Изипей карта.

Новите такси за извършване на услугите са съгласно приложения документ.

Изтеглете

06.12.2023 г.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 06.02.2024 г. влизат в сила промени в Тарифата на Изипей АД, както следва:

1. Променя се таксата за паричен превод в брой (Пари в брой). Новите такси за извършване на услугата са съгласно приложения документ.

Изтеглете

2. Променя се таксата за превод по сметка в друга банка/доставчик на платежни услуги в страната (Превод по банкова сметка в България). Новите такси за извършване на услугата са съгласно приложения документ.

Изтеглете

29.09.2023 г.

От 01.10.2023 г. Изипей АД предлага нови услуги с платежни карти, издадени от Изипей на АТМ устройства на дружеството. Услугите се предоставят при описаните в приложения документ такси.

Изтеглете

20.01.2023 г.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 20.03.2023 г. се променя тарифата за таксите за преводи, наредени чрез ePay.bg. Въвеждат се следните такси:

Еднократна такса за обработка на запор по Микросметка/Платежна сметка, с или без Изипей карта
/*При всяко постъпило запорно съобщение се дължи отделна еднократна такса за обработка на запор./ – 5.00 лв.


Такса за превод в изпълнение на запор – 5.00 лв.

16.04.2022 г.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 16.05.2022 г. се променя тарифата за таксите за парични преводи, както следва:

1. Такса за кредитен превод от микросметка по сметка в друга банка (доставчик на платежни услуги) в страната до 100 000 лв. – 0.90 лв.

2. Такса за Превод от/към платежна сметка (микросметка) в брой: За суми до 110.00 лв. промените са както следва:

  Нова такса
в сила от 16.05.2022 г.
До 10 лв. 0.20 лв.
10.01 - 20.00 0.40 лв.
20.01 - 30.00 0.50 лв.
30.01 - 40.00 0.60 лв.
40.01 - 45.00 0.70 лв.
45.01 - 50.00 0.75 лв.
50.01 - 55.00 0.80 лв.
55.01 - 60.00 0.85 лв.
60.01 - 65.00 0.90 лв.
65.01 - 70.00 0.95 лв.
70.01 - 75.00 1.00 лв.
75.01 - 80.00 1.05 лв.
80.01 - 85.00 1.10 лв.
85.01 - 90.00 1.15 лв.
90.01 - 95.00 1.20 лв.
95.01 - 110.00 1.25 лв.

За суми над 110.00 лв. таксите за Превод от/към платежна сметка (микросметка) остават без промяна.

3. Такса за паричен превод в брой (Пари в брой). За суми до 110.00 лв. промените са както следва:

  Нова такса
в сила от 16.05.2022 г.
До 10 лв. 0.36 лв.
10.01 - 20.00 0.73 лв.
20.01 - 30.00 0.91 лв.
30.01 - 40.00 1.09 лв.
40.01 - 45.00 1.27 лв.
45.01 - 50.00 1.36 лв.
50.01 - 55.00 1.45 лв.
55.01 - 60.00 1.55 лв.
60.01 - 65.00 1.64 лв.
65.01 - 70.00 1.73 лв.
70.01 - 75.00 1.82 лв.
75.01 - 80.00 1.91 лв.
80.01 - 85.00 2.00 лв.
85.01 - 90.00 2.09 лв.
90.01 - 95.00 2.19 лв.
95.01 - 110.00 2.27 лв.

За суми над 110.00 лв. таксите за паричен превод в брой остават без промяна.

4. Такса за превод в брой по банкова сметка. За суми до 110.00 лв. промените са както следва:

  Нова такса
в сила от 16.05.2022 г.
До 10 лв. 1.00 лв.
10.01 - 20.00 1.20 лв.
20.01 - 30.00 1.30 лв.
30.01 - 40.00 1.40 лв.
40.01 - 45.00 1.50 лв.
45.01 - 50.00 1.55 лв.
50.01 - 55.00 1.60 лв.
55.01 - 60.00 1.65 лв.
60.01 - 65.00 1.70 лв.
65.01 - 70.00 1.75 лв.
70.01 - 75.00 1.80 лв.
75.01 - 80.00 1.85 лв.
80.01 - 85.00 1.90 лв.
85.01 - 90.00 1.95 лв.
90.01 - 95.00 2.00 лв.
95.01 - 110.00 2.05 лв.

За суми над 110.00 лв. таксите за превод по банкова сметка остават без промяна.

Въвежда се такса за обща дневна наличност по микросметка/платежна сметка на клиент при Изипей АД, надвишаваща 500 000 лв. - 0.70 % на годишна база върху сумата на превишението, освен ако не е договорено друго.
В сила от 16.05.2022 г.

© Изипей АД 2006 - 2024. Всички права запазени.