Плащане към търговци

Вид услуга Такса
Теглене на суми от кредит от "Тексим банк" АД над разрешения от банката кредитен лимит в рамките на 1 календарна година По тарифа
От/към Микросметка
Вноска на суми по кредит от "Тексим банк" АД над разрешения от банката кредитен лимит в рамките на 1 календарна година 1.2%
(мин.0.20 лв., макс. 1.20 лв.)
Вноска на суми по потребителски кредит от "Тексим банк" АД 1.2%
(мин.0.20 лв., макс. 1.20 лв.)
Плащане към Аксес Финанс ООД 1.2%
(мин.0.20 лв., макс. 1.20 лв.)
Плащане към Орифлейм в размер на:  
          - 0,01 - 100.00 лв. 0,50 лв.
          - 100,01 - 200,00 лв. 0,50 лв.
          - над 200,00 лв. 0,5 % от сумата
Плащане към ПУ „Паисий Хилендарски“, РУ „Ангел Кънчев“, СУ „Св. Кл. Охридски" в размер на:  
          - 0,01 – 5,00 лв. 0,10 лв.
          - 5,01 - 100,00 лв. 0,50 лв.
          - над 100,00 лв. 1,20 лв.
Плащане на такси за Детски градини и ясли 0,60 лв.
МВР, Агенция за електронно управление, Агенция по вписванията По Тарифа
Банков превод в брой
Плащане към Пазари Запад ЕАД 0,8 % от сумата
Плащане към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" 1.2%
(мин.0.30 лв., макс. 3 лв.)
Плащане на задължения към Българо-американска кредитна банка АД 1.20 лв.
Плащане на местни данъци и такси и други такси дължими към общини, с които Изипей АД има сключен договор 1.2%
(мин. 1 лв., макс. 5 лв.)

© Изипей АД 2006 - 2024. Всички права запазени.