Изипей АД (EasyPay) е оператор на система за платежни услуги, която позволява в реално време да се извършват парични преводи и плащания до всяка точка на страната.

Изипей АД е лицензирано от Българска Народна Банка дружество за електронни пари, вписано в публичния регистър по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) с Решение № 258 на УС на БНБ от 25.10.2018г. Изипей АД предоставя и платежните услуги по чл. 4, т.1, т.2 т.3 т.5, т.6, т.7 и т.8 от ЗПУПС.

Дружеството притежава Лицензия от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за извършване на услуги на територията на цялата страна.

Лицензия от Комисия за регулиране на съобщенията № 3-003-002/16.07.2020г. Удостоверение №22589 от Комисия за защита на личните данни

Цялостната дейност на дружеството се съгласува и извърша под надзора на БНБ и КРС.

Политика за подаване на вътрешни сигнали по ЗЗЛПСПОИН

За да разгледате документите, се изисква инсталиран Adobe Reader

Изтеглете Adobe Reader

© Изипей АД 2006 - 2024. Всички права запазени.