Често задавани въпроси

За какви услуги мога да заплащам на гише през Изипей?

Системата позволява плащания към всички по-големи комунални дружества. На практика на гише, обозначено със знака на фирмата, може да заплатите сметките си за ток, телефон, вода, парно, интернет, кабелна телевизия и др.

Трябва ли предварително да имам регистрация в системата?

Не е необходима предварителна регистрация в системата, достатъчно е да предоставите на оператора на гишето информация за плащането, напр. телефонен номер, абонатен номер и т.н.

Какви такси се заплащат при плащане на битови сметки?

При плащане на битови сметки клиентът не заплаща такси.

Може ли да преведа парични суми по банков път със системата?

Може да преведете суми по банкова сметка в страната.

Къде може да Получа/Изпратя паричен превод?

Може да Получите/Изпратите паричен превод в произволно избран от вас офис, работещ в системата.

Как да стана Партньор / Търговец на Изипей ?

За информация не се колебайте да ни потърсите на телефон (02) 921 08 51 или e-mail: office@easypay.bg

Колко време след изпращане на "Паричен превод" получателят може да изтегли парите?

Веднага след приемането на парите от Оператора на гише, получателят може да изтегли парите, независимо в коя точка на страната се намира.

Колко време след внасянето на сумата задълженията ми са погасени?

След внасяне на сума за плащане на сметка, системата автоматично отчита погасяване на задълженията на клиента към съответното дружество.

Може ли да получавам пари от чужбина чрез Изипей?

Да. За повече информация относно държавите, от които може да получите международен превод вижте тук: www.fexopay.com

Има ли лимит при превеждане на парична сума?

Максималната сума, която еднократно може да се преведе чрез системата, е 5 000 лв.

Какво представлява „Клиентска Изипей регистрация“?

„Клиентска Изипей регистрация“ е информацията на даден клиент за всички негови битови сметки. Необходимо е при първоначално плащане клиентът да подаде информация за всички свои битови сметки, след което да заяви, че желае своя „Клиентска Изипей регистрация“. При следващи плащания при въвеждане на предварително заявен от клиента телефонен номер, системата автоматично ще показва всички текущи сметки на клиента. Не е задължително плащането на сметките да е по всички задължения, а само към тези, които клиентът желае. Регистрацията на „Клиентска Изипей регистрация“ е БЕЗПЛАТНА.

Какво е Микросметка?

Микросметката е електронно средство за плащане и за получаване на пари чрез Интернет.

Микросметката е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Изипей АД и може да се използва само за плащания в ePay.bg. С регистрацията си в системата ePay.bg всеки клиент получава Микросметка, средствата по която могат да се използват за он-лайн плащания или да се прехвърлят по банкова сметка. Системата позволява различни начини за превеждане на пари по Микросметка: с банкова карта – от банкомат или чрез ePay.bg, с банков превод или в брой – на гише на Изипей АД. За повече информация можете да посетите WEB сайта на ePay.bg. Условията за ползване на Микросметка са публикувани в раздел “Услуги” – “Микросметка” и на адрес: www.epay.bg.

Трябва ли да внасям документи на гишето при използване на Изипей?

Когато получавате паричен превод, е необходимо да се идентифицирате с документ за самоличност на служителя на гишето. Не е необходимо да попълвате бланки при внасяне или теглене на парични суми. Информацията по превода се въвежда от Оператора.

Само кешово плащане ли позволява системата?

Внасянето на суми може да става по следния начин:

• в брой на гише;
• чрез ePay.bg чрез национални дебитни банкови карти;
• чрез ePay.bg с плащане чрез международни кредитни карти;
• чрез банка – превод от сметка, автоматично – чрез електронни битови сметки, както и чрез друга форма на банкови плащания.

Може ли да платя данъците на имот от гише на Изипей?

Всички данъци, такси и т.н може да се плащат на гише, работещо в системата. За целта е необходимо да се въведе информация за получателя.

Може ли да платя сметки в почивните дни?

Да, някои от представителствата на Изипей работят и в почивните дни. Може да получите информация за тяхното местоположение на тел. 02/ 921 0881.

Може ли да анулирам плащане?

След успешно потвърдено и приключило плащане, преводът не може да се анулира. За да се върне парична сума, трябва да се обърнете към централата на Изипей АД.

Колко време след като е преведена дадена парична сума, може да остане неполучена?

Срокът за получаване на сумите по паричните преводи на произволно гише, включено в системата, е 7 дни от датата на получено нареждане за паричен превод.

Може ли да платя битовите сметки на различни жилища от едно гише на системата?

Може да платите всички сметки на едно гише, удобно за вас и работещо в системата.

 

Каква е процедурата при Получаване на парични суми?

Получателят се представя на гише за получаване на парите и посочва следните данни:

• лична карта (№ и дата на издаване на личната карта) или ЕГН и дата на превод на сумата.

В случай че в системата данните за превода съвпаднат, служителят проверява документа за самоличност на клиента и въвежда в системата:

• номер на лична карта;
• ЕГН;
• трите имена на получателя;
• адрес от личната карта и актуален адрес.

В случай че системата одобри въведените данни:

• нареждането за изплащане се разпечатва;
• получателят подписва разписка в два екземпляра, от които оригиналът остава при служителя на гише, а вторият екземпляр се предава на получателя на сумата;
• служителят изплаща сумата;
• служителят съхранява оригиналния екземпляр, като го подрежда по уникалния му регистрационен номер, автоматично генериран от системата.

Каква е процедурата при Внасяне на парични средства?

Клиентът изпращач внася пари в брой на гише. Служителят въвежда следната информация в Интернет приложението:

• имена на наредителя;
• адрес за връзка /по желание/;
• телефон за връзка /по желание/;
• сума за превод;
• имена на получателя;
• № на лична карта;
• ЕГН;
• системата акумулира дата на превода;

След въвеждането на информацията служителят на гишето издава документ по образец, в който са посочени:

• номер на вноската;
• името на наредителя;
• сумата, предмет на доставка;
• датата, на която е внесена – системна дата;
• офисът, в който е внесена – отбелязва се офисът, регистриран в системата;
• опционално – парола, която получателят трябва да посочи, за да получи парите;
• начин на доставка: изплащане на сумата на получателя.