За контакти


Централен офис: гр. София 1000, ул. Иван Вазов № 16

Телефони за контакти:
Връзки с клиенти: 0700 20 787
+35924678678
Търговски отдел: (02) 921 08 51
Счетоводство: (02) 921 08 51
ПР и реклама: (02) 921 08 51

Факс: 02/ 987 91 31

Електронна поща:
Връзки с клиенти: office@easypay.bg
Търговски отдел: office@easypay.bg
Реклама: adv@easypay.bg
Информация: office@easypay.bg
Жалби и рекламации: office@easypay.bg

Пълен списък на офиси в страната: Виж пълен списък тук...

EasyPay анкета