EasyPay Ви дава утвърден и сигурен начин за успех

С над 2500 каси EasyPay достига месечно до повече от 500 000 домакинства в България. Ние Ви даваме разнообразни възможности за бизнес сътрудничество.

#
Реклама в каса от мрежата на EasyPay

След всяко плащане или паричен превод в EasyPay получавате разписка. На обратната й страна има специално обособена рекламна зона. Можете да рекламирате своята дейност само срещу 6 стотинки на разписка/лист. Можете да заявите Вашата реклама за точно определен район или офис... вижте повече

За информация: office@epsa.media


#
Станете представител на EasyPay

Разработихме собствена програма, която Ви гарантира доход и многократно увеличава клиентопотока в обектите Ви. Даваме Ви възможност да събирате плащания и предлагате всички услуги на EasyPay... вижте повече

За информация: 0894 100608

Търговски отдел: merchant@easypay.bg


#
Изпращане на електронни фактури и получаване на плащания по тях

Ако събирате периодични плащания (месечни такси, вноски, комисионни, наеми и др.), можете да изпращате проформа фактури до клиентите си чрез системата Prepiska Finance, оперирана от EasyPay съвместно с Инфонотари. Системата автоматично следи плащанията във Ваша полза и генерира електронна фактура - оригинал след получаване на парите. вижте повече

За информация: 02/ 921 08 90, в.697

Емил Киров: ekirov@infonotary.com


#
Събиране на периодични плащания във Ваша полза

Ако събирате периодични плащания (месечни такси, вноски, комисионни, наеми и др.), EasyPay дава на клиентите Ви пълна свобода при начина на плащане (в брой, през Интернет, чрез кредитна карта, през GSM), а на Вас- автоматична система за контрол и следене на плащанията и задълженията. Задълженията към Вас може да се заплащат в 2500 каси 2662 на EasyPay в страната.

Вижте списък на търговците включени в системата.

За информация позвънете: 02/ 921 08 50

Търговски отдел: merchant@epay.bg


#
Нареждане на "Масови плащания"

"Масови плащания" Ви предоставя възможност с едно платежно нареждане от Вашата сметка, открита в EasyPay, да извършите много левови преводи към неограничен брой получатели. За целта е необходимо само да посочите информация за получателите. Можете да бъдат изплащани заплати, дивиденти, комисионни, награди и т.н. Преводът може да бъде получен директно по EasyPay карта без такса за откриване и за поддръжка. вижте повече

За информация: 02/ 921 08 50

Търговски отдел: merchant@epay.bg

Цялостната дейност на дружеството се съгласува и извършва под надзора на БНБ и КРС.

© Изипей АД 2006 - 2021. Всички права запазени.