Масови плащания

"Масови плащания" Ви предоставя възможност с едно платежно нареждане от Вашата сметка, открита в EasyPay, да извършите много левови преводи към различни получатели в нашата онлайн система за плащания ePay.bg.

Може да извършвате масови плащания:
  • за изплащане на трудови възнаграждения
  • за изплащане на дължими суми към Ваши доставчици, партньори, контрагенти
Сумата на превода може:
  • да бъде преведена по сметка на получателя, открита в EasyPay. Към сметката предоставяме и безплатна карта - без такси за откриване и поддръжка
  • да бъде изплатена в брой в каса на EasyPay
Предимства на услугата:
  • извършвате голям брой левови преводи само с няколко клика
  • нареждате преводите от Вашия клиентски профил в ePay.bg по всяко време
  • сумата е на разположение на получателите, веднага след като потвърдите плащането
  • намалявате оперативните си разходи и нареждате преводи при много изгодни финансови условия:

  • вие решавате дали да преведете сумата по платежна сметка на получателя в EasyPay или за получаване в каса на EasyPay
За да ползвате услугата е необходимо:

© Изипей АД 2006 - 2024. Всички права запазени.