Станете EasyPay представител

Партньорството с EasyPay Ви носи гарантирана печалба и нови клиенти

Необходими са Ви само компютър, принтер и интернет връзка

Получавате безплатно брандиране на Вашия офис

Като партньор на EasyPay ще можете да събирате плащания и да предлагате всички продукти и услуги на EasyPay (Изипей АД):

  • плащане на битови сметки
  • погасяване на данъци и такси
  • банкови преводи в страната
  • парични преводи

Попълнете кратка заявка за представител на EasyPay (Изипей АД). Ще разгледаме Вашето предложение и ще получите отговор, в зависимост от дейността на организацията, конкретното населено място и необходимостта от включване на нови обекти за посочените локации.

Наимененование на Вашата организация
ЕИК/БУЛСТАТ на фирмата
Дейност на фирмата
(опишете основните стоки и услуги, които предлагате във Вашия обект)
Адрес на обекта: гр./с., П.К., кв., ул. №
(ако имате повече от един обект, въведете останалите адреси в поле "Допълнителна информация")
Външна снимка на обекта (до 1MB)
(вижте примерите по-долу)
Вътрешна снимка на обекта (до 1MB)
(вижте примерите по-долу)
Лице за контакт
Вашият телефон за връзка
Вашият e-mail
Допълнителна информация
(въведете адресите на останалите обекти, ако имате повече от един и всяка допълнителна информация по Ваша преценка, за Вашата фирма, обекти или за населеното място, район или квартал, в който работите)

 

Към заяваката приложете две снимки на вашият обект, една на фасадата и част от околното пространство и
втора от вътрешната част.
Примерна снимка 1. Примерна снимка 2.

© Изипей АД 2006 - 2024. Всички права запазени.