Изпращайте пари до всяка банка в страната

Превод по банкова сметка

Плащане с вносна бележка

Превод по банкова сметка

Можете да извършите превод по сметка във всяка банка в България. Достатъчно е да знаете пълното име и IBAN на получателя.

Чрез услугата можете да плащате в България:

  • наеми
  • издръжки
  • комисионни
  • застраховки
  • захранване на банкова сметка
  • вноски за здравно осигуряване
  • вноски по кредити и лизинги и др.

Можете да направите превод по банкова сметка, като внесете пари в брой във всяка каса на EasyPay или офис от мрежата на Ria Money Transfer по света. Сумата се получава до 2 работни дни след изпращането й. Получателят автоматично получава парите по указаната банкова сметка, както и всяка допълнителна информация, подадена при плащането.

© Изипей АД 2006 - 2021. Всички права запазени.