Такси за захранване в брой на собствена сметка с IBAN* /карта в Изипей

Размер на превода Цена в лева
До 5,00 лв. 0,11 лв.
5,01 - 10,00 лв. 0,17 лв.
10,01 - 15,00 лв. 0,22 лв.
15,01 - 20,00 лв. 0,28 лв.
20,01 - 25,00 лв. 0,33 лв.
25,01 - 30,00 лв. 0,39 лв.
30,01 - 35,00 лв. 0,44 лв.
35,01 - 40,00 лв. 0,50 лв.
40,01 - 45,00 лв. 0,55 лв.
45,01 - 50,00 лв. 0,61 лв.
50,01 - 55,00 лв. 0,66 лв.
55,01 - 60,00 лв. 0,72 лв.
60,01 - 65,00 лв. 0,77 лв.
65,01 - 70,00 лв. 0,83 лв.
70,01 - 75,00 лв. 0,88 лв.
75,01 - 500,00 лв. 0,90 лв.
500,01 - 1000,00 лв. 1,40 лв.
1000,01 - 2000,00 лв. 2,40 лв.
2000,01 - 5000,00 лв. 5,00 лв.

* Таксите се прилагат при захранавне на сметка/карта на физическо лице

© Изипей АД 2006 - 2024. Всички права запазени.