тарифа

Пари в брой Банков превод в брой Парични преводи в брой от / към чужбина
Превод от/към Микросметка Пощенски парични преводи Други услуги
Захранване на собствена
сметка/карта в Изипей
Изипей карта Плащане към търговци

Такси при извършване на преводи в брой по банкова сметка

Размер на превода Цена в лева   Размер на превода Цена в лева
До 5,00 лв 0,91 лв   290,01 – 300,00 лв 4,07 лв
5,01 – 10,00 лв 0,97 лв   300,01 – 350,00 лв 4,24 лв
10,01 – 15,00 лв 1,02 лв   350,01 – 400,00 лв 4,35 лв
15,01 – 20,00 лв 1,08 лв   400,01 – 450,00 лв 4,46 лв
20,01 – 25,00 лв 1,13 лв   450,01 – 500,00 лв 4,57 лв
25,01 – 30,00 лв 1,19 лв   500,01 – 550,00 лв 4,65 лв
30,01 – 35,00 лв 1,24 лв   550,01 – 600,00 лв 4,76 лв
35,01 – 40,00 лв 1,30 лв   600,01 – 650,00 лв 4,87 лв
40,01 – 45,00 лв 1,35 лв   650,01 – 700,00 лв 4,98 лв
45,01 – 50,00 лв 1,41 лв   700,01 – 750,00 лв 5,09 лв
50,01 – 55,00 лв 1,46 лв   750,01 – 800,00 лв 5,20 лв
55,01 – 60,00 лв 1,52 лв   800,01 – 850,00 лв 5,31 лв
60,01 – 65,00 лв 1,57 лв   850,01 – 900,00 лв 5,42 лв
65,01 – 70,00 лв 1,63 лв   900,01 – 950,00 лв 5,53 лв
70,01 – 75,00 лв 1,68 лв   950,01 – 1000,00 лв 5,64 лв
75,01 – 80,00 лв 1,74 лв   1000,01 – 1100,00 лв 5,86 лв
80,01 – 85,00 лв 1,79 лв   1100,01 – 1200,00 лв 5,97 лв
85,01 – 90,00 лв 1,85 лв   1200,01 – 1300,00 лв 6,14 лв
90,01 – 95,00 лв 1,87 лв   1300,01 – 1400,00 лв 6,30 лв
95,01 – 100,00 лв 1,90 лв   1400,01 – 1500,00 лв 6,47 лв
100,01 – 110,00 лв 1,96 лв   1500,01 – 1600,00 лв 6,63 лв
110,01 – 120,00 лв 2,07 лв   1600,01 – 1700,00 лв 6,80 лв
120,01 – 130,00 лв 2,23 лв   1700,01 – 1800,00 лв 6,96 лв
130,01 – 140,00 лв 2,34 лв   1800,01 – 1900,00 лв 7,13 лв
140,01 – 150,00 лв 2,42 лв   1900,01 – 2000,00 лв 7,29 лв
150,01 – 160,00 лв 2,56 лв   2000,01 – 2100,00 лв 7,46 лв
160,01 – 170,00 лв 2,67 лв   2100,01 – 2200,00 лв 7,68 лв
170,01 – 180,00 лв 2,75 лв   2200,01 – 2300,00 лв 7,90 лв
180,01 – 190,00 лв 2,86 лв   2300,01 – 2400,00 лв 8,12 лв
190,01 – 200,00 лв 2,97 лв   2400,01 – 2500,00 лв 8,34 лв
200,01 – 210,00 лв 3,08 лв   2500,01 – 2600,00 лв 8,56 лв
210,01 – 220,00 лв 3,19 лв   2600,01 – 2700,00 лв 8,78 лв
220,01 – 230,00 лв 3,30 лв   2700,01 – 2800,00 лв 9,00 лв
230,01 – 240,00 лв 3,41 лв   2800,01 – 2900,00 лв 9,22 лв
240,01 – 250,00 лв 3,52 лв   2900,01 – 3000,00 лв 9,44 лв
250,01 – 260,00 лв 3,63 лв   3000,00 - 3500,00 лв 10,37 лв
260,01 – 270,00 лв 3,74 лв   3500,01 - 4000,00 лв 11,75 лв
270,01 – 280,00 лв 3,85 лв   4000,01 - 4500,00 лв 13,12 лв
280,01 – 290,00 лв 3,96 лв   4500,01 - 5000,01 лв 14,50 лв

Плащане на местни данъци и такси към общини, с които Изипей АД има сключен договор - 1.2 % от сумата, но не по-малко от 1.00 лв. и не повече от 5.00 лв. за годишно задължение.

Плащане на "Данък сгради" и "Такса смет" с въвеждане на IBAN на съответната община - таксата за банков превод в брой + 0,80 лв.