тарифа

Пари в брой Банков превод в брой Парични преводи в брой от / към чужбина
Превод от/към Микросметка Пощенски парични преводи Други услуги
Захранване на собствена
сметка/карта в Изипей
Изипей карта Плащане към търговци

Такси при извършване на парични преводи в брой (сумата се получава в брой)

Размер на превода Цена в лева   Размер на превода Цена в лева
До 5,00 лв. 0,20 лв.   290,01 – 300,00 лв. 5,95 лв.
5,01 – 10,00 лв. 0,30 лв.   300,01 – 350,00 лв. 6,25 лв.
10,01 – 15,00 лв. 0,40 лв.   350,01 – 400,00 лв. 6,45 лв.
15,01 – 20,00 лв. 0,50 лв.   400,01 – 450,00 лв. 6,65 лв.
20,01 – 25,00 лв. 0,60 лв.   450,01 – 500,00 лв. 6,85 лв.
25,01 – 30,00 лв. 0,70 лв.   500,01 – 550,00 лв. 7,00 лв.
30,01 – 35,00 лв. 0,80 лв.   550,01 – 600,00 лв. 7,20 лв.
35,01 – 40,00 лв. 0,90 лв.   600,01 – 650,00 лв. 7,40 лв.
40,01 – 45,00 лв. 1,00 лв.   650,01 – 700,00 лв. 7,60 лв.
45,01 – 50,00 лв. 1,10 лв.   700,01 – 750,00 лв. 7,80 лв.
50,01 – 55,00 лв. 1,20 лв.   750,01 – 800,00 лв. 8,00 лв.
55,01 – 60,00 лв. 1,30 лв.   800,01 – 850,00 лв. 8,20 лв.
60,01 – 65,00 лв. 1,40 лв.   850,01 – 900,00 лв. 8,40 лв.
65,01 – 70,00 лв. 1,50 лв.   900,01 – 950,00 лв. 8,60 лв.
70,01 – 75,00 лв. 1,60 лв.   950,01 – 1000,00 лв. 8,80 лв.
75,01 – 80,00 лв. 1,70 лв.   1000,01 – 1100,00 лв. 9,20 лв.
80,01 – 85,00 лв. 1,80 лв.   1100,01 – 1200,00 лв. 9,40 лв.
85,01 – 90,00 лв. 1,90 лв.   1200,01 – 1300,00 лв. 9,70 лв.
90,01 – 95,00 лв. 1,95 лв.   1300,01 – 1400,00 лв. 10,00 лв.
95,01 – 100,00 лв. 2,00 лв.   1400,01 – 1500,00 лв. 10,30 лв.
100,01 – 110,00 лв. 2,10 лв.   1500,01 – 1600,00 лв. 10,60 лв.
110,01 – 120,00 лв. 2,30 лв.   1600,01 – 1700,00 лв. 10,90 лв.
120,01 – 130,00 лв. 2,60 лв.   1700,01 – 1800,00 лв. 11,20 лв.
130,01 – 140,00 лв. 2,80 лв.   1800,01 – 1900,00 лв. 11,50 лв.
140,01 – 150,00 лв. 2,95 лв.   1900,01 – 2000,00 лв. 11,80 лв.
150,01 – 160,00 лв. 3,20 лв.   2000,01 – 2100,00 лв. 12,10 лв.
160,01 – 170,00 лв. 3,40 лв.   2100,01 – 2200,00 лв. 12,50 лв.
170,01 – 180,00 лв. 3,55 лв.   2200,01 – 2300,00 лв. 12,90 лв.
180,01 – 190,00 лв. 3,75 лв.   2300,01 – 2400,00 лв. 13,30 лв.
190,01 – 200,00 лв. 3,95 лв.   2400,01 – 2500,00 лв. 13,70 лв.
200,01 – 210,00 лв. 4,15 лв.   2500,01 – 2600,00 лв. 14,10 лв.
210,01 – 220,00 лв. 4,35 лв.   2600,01 – 2700,00 лв. 14,50 лв.
220,01 – 230,00 лв. 4,55 лв.   2700,01 – 2800,00 лв. 14,90 лв.
230,01 – 240,00 лв. 4,75 лв.   2800,01 – 2900,00 лв. 15,30 лв.
240,01 – 250,00 лв. 4,95 лв.   2900,01 – 3000,00 лв. 15,70 лв.
250,01 – 260,00 лв. 5,15 лв.   3000,00 - 3500,00 лв. 17,40 лв.
260,01 – 270,00 лв. 5,35 лв.   3500,01 - 4000,00 лв. 19,90 лв.
270,01 – 280,00 лв. 5,55 лв.   4000,01 - 4500,00 лв. 22,40 лв.
280,01 – 290,00 лв. 5,75 лв.   4500,01 - 5000,00 лв. 24,90 лв.