тарифа

Пълна Тарифа за такси и комисиони на Изипей АД (pdf – 0,2 MB)
Такси за най-представителните услуги, свързани с платежна сметка по чл. 102 от ЗПУПС (pdf – 0,1 MB) и Речник (pdf – 0,1 MB)

Пари в брой Банков превод в брой Парични преводи в брой от / към чужбина
Превод от/към Микросметка Пощенски парични преводи Други услуги
Захранване на собствена
сметка/карта в Изипей
Изипей карта Плащане към търговци
Easypay