тарифа

Пълна тарифа при предоставяне на услуги от Изипей АД....ИЗТЕГЛЯНЕ (pdf – 0,5 MB)

Пари в брой Банков превод в брой Парични преводи от / към чужбина
От банкова карта От / към Mикросметка Пощенски парични преводи
Еднократна карта VISA Други услуги
Easypay