тарифа

Пари в брой Банков превод в брой Парични преводи в брой от / към чужбина
Превод от/към Микросметка Пощенски парични преводи Други услуги
Захранване на собствена
сметка/карта в Изипей
Изипей карта Плащане към търговци

Такси за захранване в брой на собствена сметка с IBAN /карта в Изипей

Размер на превода Цена в лева
До 5,00 лв. 0,11 лв.
5,01 – 10,00 лв. 0,17 лв.
10,01 – 15,00 лв. 0,22 лв.
15,01 – 20,00 лв. 0,28 лв.
20,01 – 25,00 лв. 0,33 лв.
25,01 – 30,00 лв. 0,39 лв.
30,01 – 35,00 лв. 0,44 лв.
35,01 – 40,00 лв. 0,50 лв.
40,01 – 45,00 лв. 0,55 лв.
45,01 – 50,00 лв. 0,61 лв.
50,01 – 55,00 лв. 0,66 лв.
55,01 – 60,00 лв. 0,72 лв.
60,01 – 65,00 лв. 0,77 лв.
65,01 – 70,00 лв. 0,83 лв.
70,01 – 75,00 лв. 0,88 лв.
75,01 – 500,00 лв. 0,90 лв.
500,01 – 1000,00 лв. 1,40 лв.
1000,01 – 2000,00 лв. 2,40 лв.
2000,01 – 5000,00 лв. 5,00 лв.