услуги

Превод по банкова сметка

  Easypay

Услугата ви позволява да извършите превод по сметка във всяка банка в България. Достатъчно е да знаете IBAN на сметката на получателя.

Чрез услугата може да плащате в България:

• Наеми
• Издръжки
• Комисиони
• Застраховки
• Захранване на банкова сметка
• Вноски за здравно осигуряване
• Вноски по кредити и лизинги
... и други

Тази услуга дава възможност да внасяте пари в брой в произволен офис, предлагащ услугите на Easypay. Получателят автоматично получава парите по указаната банкова сметка, както и всяка допълнителна информация, подадена при плащането.

Сумата се получава до 2 работни дни след изпращането й.

Тарифа за таксите при извършване на банков превод