услуги

Превод по банкова сметка

  Easypay

Услугата ви позволява да извършите превод по сметка във всяка банка в България. Достатъчно е да знаете пълното име и IBAN на получателя.

Чрез услугата може да плащате в България:

• Наеми
• Издръжки
• Комисиони
• Застраховки
• Захранване на банкова сметка
• Вноски за здравно осигуряване
• Вноски по кредити и лизинги
... и други

Тази услуга ви дава възможност да внасяте пари в брой от България или чужбина. Можете да направите превод по банкова сметка във всяка каса на EasyPay или офис от мрежата на Ria Money Transfer по света.

Сумата се получава до 2 работни дни след изпращането й. Получателят автоматично получава парите по указаната банкова сметка, както и всяка допълнителна информация, подадена при плащането.

Тарифа за таксите при извършване на банков превод