услуги

Плащане на битови сметки
/без такси за вносителя/

  Easypay

Услугата за плащане на битови сметки и други периодични задължения (Ток, Вода, Парно, Телефон, Интернет, GSM и т.н.) дава възможност на клиентите да заплатят през централизираната система на Изипей всяка своя сметка в офис от мрежата на Изипей АД. За ползване на услугата не се изисква предварителна регистрация. За точното извършване на плащането е необходимо да предоставите информация за абонатен номер към съответното дружество , номер на телефон, клиентски номер или други данни за сметката. Информация за това може да се получи от съответния търговец, към който се извършва плащането. Списък с дружествата, включени в системата на Изипей АД е поместен тук >>>

След извършено плащане от клиента, търговецът автоматично получава информация от Изипей АД за погасеното задължение. По този начин не се налага клиентът да извършва допълнителни действия, за да доказва своето плащане. Предимство е, че клиентът може да плати сметката си за който и да е град, независимо от точката, в която се намира.

Системата на Изипей АД позволява и безплатно регистриране на т. нар. „Клиентска Изипей регистрация“. Тя осигурява на клиентите възможност да получат информация за всички свои битови сметки в реално време чрез SMS съобщение или в офис на Изипей АД . Плащането на сметките може да става общо и поотделно, в зависимост от желанието на клиента. При регистрацията, системата запазва данните за абонатните номера на клиента към отделните търговци и при следващи плащания и достатъчно да съобщите номера на вашата „Клиентска Изипей регистрация“.

Самото плащане на битовите сметки се базира на изградена инфраструктура за приемане на плащания в полза на комунални търговци. Участници в системата са практически всички по-големи доставчици на комунално-битови услуги в страната. Може да платите вашите задължения за комунални и други услуги и чрез Интернет – в сайта ePay.bg.

Плащането на битови сметки е без такси за вносителя.