услуги

Карта за получаване на паричен превод

  Easypay

Изтеглете своя паричен превод от всеки банкомат в България!

Получавате еднократна карта със зареден брой безплатни транзакции, за да изтеглите сумата!

Услугата е напълно безплатна и без лимит при теглене в рамките на едно денонощие.

ИЗТЕГЛЕТЕ СВОЯ ПАРИЧЕН ПРЕВОД
ОТ БАНКОМАТ
 

Как да получа паричен превод от банкомат:

1. Посетете каса на Easypay и представете валиден документ за самоличност.

2. Информирайте касиера, че желаете да изтеглите паричния превод от банкомат.

3. Ще получите безплатна карта със сумата от превода. Ако стойността не е кратна на 20 лв, разликата ще ви бъде изплатена в брой.
Пример: Имате да получавате 618 лв. Ще получите банкова карта, заредена с 600 лв. Останалите 18 лв. ще ви бъдат изплатени в брой.

4. Ще получите ПИН код и инструкции за теглене, заедно с разписката за получаване на превода.

5. Парите веднага могат да бъдат изтеглени от всеки банкомат в страната чрез определен брой безплатни транзакции, отбелязани в разписката.

6. Картата е без дневен лимит и с едно отиване до банкомата можете да изтеглите цялата сума. Ако преводът е по-голям от 400 лв., продължете да теглите по 400 лв. докато изтеглите цялата сума.

7. Картата важи за получаване на един паричен превод. След като изтеглите цялата сума от картата, тя автоматично става невалидна.

Примери за теглене на паричен превод от банкомат

Получаване на паричен превод от 580 лв.

1. Изберете бутон за теглене '400 лв.' > Потвърдете операцията.

2. Изберете бутон 'Други суми'. Въведете остатъка от сумата: 180 лв. > Потвърдете операцията.

3.След като цялата сума от 580 лв. е изтеглена от банкомата, можете да изхвърлите картата.

 

Получаване на паричен превод от 2000 лв.

1. Изберете бутон за теглене '400 лв.' > Потвърдете операцията.

2. Повторете веднага същата операция още 4 пъти, т.e. изтеглете общо 5 пъти по 400 лв.

3.След като цялата сума от 2000 лв. е изтеглена от банкомата, можете да изхвърлите картата.

 

*****************************
За информация и помощ:
тел.: +359 2 903 5500
www.teximbank.bg

Често задавани въпроси