услуги

Еднократна кредитна карта

Тарифа при ползване на Еднократна предплатена карта VISA