ТЕГЛИМ 10 ПЕЧЕЛИВШИ ВСЕКИ ДЕН
ОТ 1 ЮЛИ ДО 31 АВГУСТ :)


Не е нужно да правите нищо специално.

Просто елате, както всеки месец, на EasyPay каса.

  • платете 3 или повече битови сметки (електро- и топлоенергия, водоснабдяване, мобилни или стационарни телефони, газ, СОТ, интернет, кабелна телевизия или други месечни задължения)
  • участвате автоматично
  • ако спечелите, разбирате в момента на плащането
Платете три сметки наведнъж на каса на EasyPay - и едната може да е от нас.

© Изипей АД 2006 - 2024. Всички права запазени.