Печеливши от EasyPay томбола

No Име EasyPay Регистрация Вид сметка Изплатена сума
1 П. Липчев ***932 Финансови институции 40,00 лв.
2 Т. Тодорова ***418 ЕлектроснабдяванеТок 50,75 лв.
3 А. Льокова ***599 ЕлектроснабдяванеТок 35,02 лв.
4 Б. Борисов ***700 ЕлектроснабдяванеТок 64,37 лв.
5 И. Зашева ***890 ЕлектроснабдяванеТок 86,83 лв.
6 К. Стефанова ***801 ВодоснабдяванеВода 52,84 лв.
7 К. Чолакова ***502 ВодоснабдяванеВода 61,58 лв.
8 С. Христова ***050 ВодоснабдяванеВода 40,91 лв.
9 К. Байчева ***204 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 23,00 лв.
10 П. Шопова ***986 ТелефонТелефон 37,98 лв.
11 Т. Лазаров ***297 ТелефонТелефон 38,72 лв.
12 М. Банкова ***466 ТелефонТелефон 23,98 лв.
13 Б. Радев ***716 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 42,97 лв.
14 М. Василев ***544 ТелефонТелефон 48,23 лв.
15 П. Ангелова ***296 ЕлектроснабдяванеТок 27,55 лв.
16 Т. Точев ***177 ЕлектроснабдяванеТок 40,26 лв.
17 Н. Македонеца ***287 ЕлектроснабдяванеТок 40,00 лв.
18 А. Борисова ***118 ЕлектроснабдяванеТок 27,02 лв.
19 Б. Карамитрева ***327 ЕлектроснабдяванеТок 46,72 лв.
20 И. Александрова ***917 ЕлектроснабдяванеТок 39,51 лв.
21 С. Христов ***210 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 24,00 лв.
22 С. Драганова ***642 ЕлектроснабдяванеТок 20,86 лв.
23 Д. Христова ***135 ТелефонТелефон 31,97 лв.
24 С. Ганчева ***842 ТелефонТелефон 31,99 лв.
25 И. Симеонов ***244 ЕлектроснабдяванеТок 20,34 лв.
26 Д. Димитров ***958 ЕлектроснабдяванеТок 53,92 лв.
27 Д. Памуков ***853 ЕлектроснабдяванеТок 53,69 лв.
28 М. Маринов ***496 ЕлектроснабдяванеТок 21,67 лв.
29 Т. Величков ***647 ТелефонТелефон 72,36 лв.
30 Д. Георгиева ***768 ЕлектроснабдяванеТок 35,89 лв.
31 Г. Тодоров ***652 ЕлектроснабдяванеТок 54,46 лв.
32 М. Иванов ***037 ЕлектроснабдяванеТок 81,65 лв.
33 И. Рачева ***093 ЕлектроснабдяванеТок 78,42 лв.
34 Р. Димова ***860 ТелефонТелефон 44,57 лв.
35 М. Василева ***771 ТелефонТелефон 33,89 лв.
36 Д. Недялкова ***844 ТелефонТелефон 30,58 лв.
No Име EasyPay Регистрация Вид сметка Изплатена сума
1 Г. Иванов ***331 Парно 80,13 лв..
2 С. Иванова ***948 ЕлектроснабдяванеТок 69,31 лв.
3 Г. Васков ***153 ЕлектроснабдяванеТок 71.94 лв.
4 И. Славов ***027 ЕлектроснабдяванеТок 96,97 лв..
5 А. Георгиева ***755 ТелефонТелефон 21,98 лв.
6 Х. Гроздев ***108 ЕлектроснабдяванеТок 48,76 лв.
7 С. Александров ***465 ЕлектроснабдяванеТок 83,92 лв.
8 А. Козумплик ***556 ЕлектроснабдяванеТок 45,56 лв.
9 Б. Геновска ***674 ЕлектроснабдяванеТок 32.83 лв.
10 Ц. Стоянова ***416 ВодоснабдяванеВода 75,30 лв.
11 Б. Георгиев ***811 ЕлектроснабдяванеТок 72,29 лв.
12 Ц. Иванова ***832 ЕлектроснабдяванеТок 29,10 лв.
13 М. Леви ***564 ЕлектроснабдяванеТок 35,69 лв.
14 А. Ришейков ***995 ТелефонТелефон 83,76 лв.
15 Я. Василева ***609 ТелефонТелефон 48,54 лв.
16 К. Тодоров ***173 ВодоснабдяванеВода 13,07 лв.
17 Х. Йорданова ***749 ВодоснабдяванеВода 41,09 лв.
18 Л. Милушева ***411 ВодоснабдяванеВода 25,00 лв.
19 М. Димова ***637 ЕлектроснабдяванеТок 44,20 лв.
20 Ц. Николова ***201 ЕлектроснабдяванеТок 23,60 лв.
21 М. Русинов ***029 ТелефонТелефон 21,98 лв.
22 Ц. Ангелова ***273 ВодоснабдяванеВода 46,73 лв.
23 Г. Петрова ***366 ЕлектроснабдяванеТок 45,24 лв.
24 Т. Веселинов ***746 ЕлектроснабдяванеТок 46,31 лв.
25 П. Алексиев ***846 ЕлектроснабдяванеТок 59,90 лв.
26 Б. Микренски ***923 ТелефонТелефон 18,98 лв.
27 К. Георгиев ***564 ТелефонТелефон 38,38 лв.
28 Т. Стефанова ***715 ТелефонТелефон 40,79 лв.
29 И. Донева ***223 ТоплофикацияПарно 8,02 лв.
30 Р. Стоева ***116 ЕлектроснабдяванеТок 8,94 лв.
31 Е. Савчева ***648 ВодоснабдяванеВода 26,41 лв.
32 С. Попянев ***730 ТоплофикацияПарно 74,94 лв.
33 Г. Йовчев ***491 ЕлектроснабдяванеТок 50,57 лв.
34 Е. Николова ***948 ТелефонТелефон 84,35 лв.
35 Д. Димитров ***148 ЕлектроснабдяванеТок 91,52 лв.
36 В. Пенчев ***770 ЕлектроснабдяванеТок 57,18 лв.
37 С. Димитрова ***642 ЕлектроснабдяванеТок 6,38 лв.
38 В. Чипева ***617 ТелефонТелефон 88,93 лв.
39 Н. Монова ***133 ЕлектроснабдяванеТок 20,93 лв.
40 Т. Цанев ***120 ЕлектроснабдяванеТок 54,80 лв.
41 И. Младенова ***958 ЕлектроснабдяванеТок 21,92 лв.
42 Н. Генова ***288 ЕлектроснабдяванеТок 53,99 лв.
43 В. Парашкевов ***893 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 27,00 лв.
44 М. Петров ***178 ТелефонТелефон 29,36 лв.
45 М. Петкова ***231 ЕлектроснабдяванеТок 88,32 лв.
46 С. Кръстева ***490 ЕлектроснабдяванеТок 89,07 лв.
47 М. Христова ***113 ВодоснабдяванеВода 44,26 лв.
48 Н. Гигова ***042 ТоплофикацияПарно 33,84 лв.
49 М. Михайлов ***767 ТелефонТелефон 15,68 лв.
50 Х. Илиев ***842 ЕлектроснабдяванеТок 29,00 лв.
51 И. Костова ***193 ЕлектроснабдяванеТок 148,23 лв.
52 С. Русенова ***113 ЕлектроснабдяванеТок 28,74 лв.
53 Р. Темизова ***889 ЕлектроснабдяванеТок 27,71 лв.
54 Н. Цветанова ***870 ТелефонТелефон 24,68 лв.
55 Й. Борисова ***758 ТелефонТелефон 50,91 лв.
56 К. Хюлкюева ***486 ЕлектроснабдяванеТок 35,28 лв.
57 А. Миланова ***385 ЕлектроснабдяванеТок 36,44 лв.
58 М. Лазарова ***094 ВодоснабдяванеВода 60,93 лв.
59 Т. Корев ***862 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 12,00 лв.
60 В. Димитрова ***001 ЕлектроснабдяванеТок 91,88 лв.
61 Д. Илиев ***421 ВодоснабдяванеВода 17,96 лв.
62 В. Янкова ***900 ТелефонТелефон 21,17 лв.
63 Н. Дончев ***271 ТелефонТелефон 33,19 лв.
64 М. Александрова ***305 ТелефонТелефон 53,60 лв.
65 Г. Унтова ***151 ВодоснабдяванеВода 22,15 лв.
66 Ц. Цолова ***096 ТелефонТелефон 65,53 лв.
67 Ц. Шопова ***650 ВодоснабдяванеВода 23,48 лв.
68 К. Георгиев ***629 ВодоснабдяванеВода 12,96 лв.
69 С. Петков ***743 ТелефонТелефон 58,47 лв.
70 С. Лилов ***859 ЕлектроснабдяванеТок 123,64 лв.
71 М. Хлебарова ***215 ТелефонТелефон 43,12 лв.
72 П. Константинов ***509 ТелефонТелефон 64,37 лв.
73 К. Пешев ***080 ВодоснабдяванеВода 26,69 лв.
74 Р. Рагьова ***301 ЕлектроснабдяванеТок 58,63 лв.
75 М. Богданова ***967 ТелефонТелефон 20,18 лв.
76 Ч. Мъндев ***811 ТелефонТелефон 15,97 лв.
77 В. Василев ***940 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 21,78 лв.
78 Е. Петров ***777 ЕлектроснабдяванеТок 49,39 лв.
79 И. Попов ***242 ЕлектроснабдяванеТок 69,37 лв.
80 А. Димитрова ***364 ЕлектроснабдяванеТок 38,92 лв.
81 С. Желязков ***724 ЕлектроснабдяванеТок 148,07 лв.
82 Р. Милушева ***668 ТелефонТелефон 47,72 лв.
83 С. Иванов ***593 ЕлектроснабдяванеТок 105,76 лв.
84 А. Василева ***616 ТелефонТелефон 20,98 лв.
85 П. Иванова ***111 ВодоснабдяванеВода 43,54 лв.
86 С. Стоянов ***233 ЕлектроснабдяванеТок 65,28 лв.
87 Н. Неделчев ***049 ТелефонТелефон 26,80 лв.
88 Ш. Хасанова ***328 ЕлектроснабдяванеТок 80,18 лв.
89 Д. Ненова ***673 ТелефонТелефон 50,95 лв.
90 Р. Колев ***158 ЕлектроснабдяванеТок 55,91 лв.
91 Ц. Делчева ***856 ЕлектроснабдяванеТок 45,31 лв.
92 В. Първанов ***004 ТелефонТелефон 64,42 лв.
93 М. Христов ***733 ЕлектроснабдяванеТок 37,78 лв.
94 Ц. Ценкова ***734 ЕлектроснабдяванеТок 47,02 лв.
95 В. Делев ***569 ЕлектроснабдяванеТок 38,33 лв.
96 К. Христов ***921 ТелефонТелефон 22,74 лв.
97 И. Иванов ***077 ТелефонТелефон 91,55 лв.
98 П. Петрова ***646 ЕлектроснабдяванеТок 7,23 лв.

© Изипей АД 2006 - 2021. Всички права запазени.