партньори

Станете представител на Изипей.

Организации партньори, предлагащи услугите на Изипей:

Пълен и актуален списък с организациите, които имат право да предлагат услуги на Изипей АД, е публикуван в сайта на БНБ в "Регистър на лицензираните дружества за електронни пари в Република България, както и на техните клонове и представители (по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи)": http://bnb.bg/RegistersAndServices/RSPIPublicRegisters/index.htm

**Офисите на НЕТ 1 и Търговска Банка Д АД, предлагат само услугата "Плащане на периодични комунално - битови сметки"

Организации, които не фигурират в публичния регистър на БНБ като представители на Изипей АД, нямат право да предлагат услугите на дружеството!