Плащайте онлайн с ePay.bg

Можете да плащате комуналните си задължения, да превеждате пари, да пазарувате. Толкова е лесно!

Платежна сметка (микросметка) е платежен инструмент, който се открива и поддържа от EasyPay чрез сайта ePay.bg. EasyPay (Изипей АД) е лицензирано от Българска Народна Банка дружество за електронни пари, вписано в публичния регистър по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) с Решение № 258 на УС на БНБ от 25.10.2018г. EasyPay (Изипей АД) предоставя и платежните услуги по чл. 4, т.1, т.2 т.3 т.5, т.6, т.7 и т.8 от ЗПУПС.

За да получите платежна сметка (микросметка), е необходимо да се регистрирате в системата за електронни плащания ePay.bg. Всеки регистриран потребител получава безплатно платежна сметка (микросметка). Ако вече имате регистрация в ePay.bg, достатъчно е да активирате платежната си сметка (микросметка) след вход в системата с парола и потребителско име.

С Платежна сметка може да използвате следните услуги:
  • да плащате битови сметки (за ток, вода, телефон, GSM, кабелна телевизия, Интернет и т.н) чрез системата ePay.bg
  • да пазарувате от електронните магазини на търговци, регистрирани в ePay.bg
  • да превеждате пари към други потребители на системата ePay.bg
  • да получавате пари по платежна сметка (микросметка) от други потребители на системата
  • да извършвате парични преводи, като сумата се получава на каса на EasyPay
  • да получите пари по платежна сметка (микросметка), внесени в брой на каса на EasyPay
  • да получите пари по платежна сметка (микросметка) с банков превод
  • да нареждате банкови преводи от ePay.bg
  • да получите пари по платежна сметка (микросметка), наредени от чужбина чрез оператор за международни парични преводи Ria Money Transfer.

За да използвате платежната си сметка (микросметка) за плащане в ePay.bg, е необходимо да разполагате със средства по нея. Системата позволява различни начини за зареждане на Платежна сметка: с банкова карта – от банкомат или чрез ePay.bg, с банков превод или в брой – на каса на EasyPay, както и с превод от чужбина чрез Ria Money Transfer

Общите условия за ползване на Платежна сметка, както и Тарифата за таксите и комисионите, са публикувани и в Интернет страницата на ePay.bg.

© Изипей АД 2006 - 2023. Всички права запазени.