ТУРЦИЯ

UPT

Изпратете пари до България с UPT - партньор на EasyPay

Предлагани услуги:

Парични преводи от България към Турция

  Тарифа

 • 100 EUR - такса 8 EUR
 • 300 EUR - такса 15 EUR
 • 1000 EUR - такса 26 EUR
 • пълна тарифа

Парични преводи от Турция към България

  Тарифа

 • 100 EUR - такса 3 EUR
 • 300 EUR - такса 5 EUR
 • 1000 EUR - такса 18 EUR
 • пълна тарифа

Намерете най-близкия офис на UPT - партньор на EasyPay

Ria

Изпратете пари с Ria - партньор на EasyPay

Предлагани услуги:

Парични преводи от България към Турция

  Тарифа

 • За превод 0-500 EUR таксата е 3.0% от стойността на транзакцията, минимум 5 EUR.
 • За превод 500,01 – 2500 EUR таксата е 2.0% oт стойността на транзакцията, минимум 5 EUR.
 • 100 EUR - такса 5 EUR
 • 300 EUR - такса 9 EUR
 • 1000 EUR - такса 20 EUR
 • пълна тарифа

Парични преводи от Турция към България

  Тарифа

 • 100 USD - такса 9 USD
 • 300 USD - такса 9 USD
 • 500 USD - такса 9 USD
 • пълна тарифа

Намерете най-близкия офис на Ria - партньор на EasyPay

© Изипей АД 2006 - 2024. Всички права запазени.