За разработчици

Тестова среда за разработчици PSD2

Easypay

 

В съответствие с разширената Директива на Европейския съюз относно платежните услуги PSD 2, Изипей АД стартира Тестова среда за разработчици

PSD2, която е достъпна на адрес:
https://www.easypay.bg/site/psd2/

За контакт:
msupport@datamax.bg