Документи

Изипей АД е оператор на платежната система Изипей, която позволява в реално време да се извършват парични преводи и плащания до всяка точка на страната.

Изипей АД е лицензирана от Българска Народна Банка платежна институция вписана в публичния регистър по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи, воден от БНБ (Удостоверение № РД 22–1604/ 14.07.2010 г.).

Дружеството притежава Лицензия от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), за извършване на услуги на територията на цялата страна.
Цялостната дейност на дружеството се съгласува и извърша под надзора
на БНБ и КРС.
Общи условия на договор с потребителите за предоставяне на услугата - ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,3 MB)
Общи условия за откриване и обслужване на платежни сметки и предоставяне на платежни услуги ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,1 MB)
Общи условия за ползване на MИКРОСМЕТКА чрез ePay.bg и Изипей ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,1 MB)
Промени в Общите условия  
   
Декларацията за поверителност и защита на личните данни ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,1 MB)

 

За да разгледате документите се изисква инсталиран
Adobe Reader
Reader