Документи

Изипей АД е оператор на система за платежни услуги, която позволява в реално време да се извършват парични преводи и плащания до всяка точка на страната.

Изипей АД е лицензирано от Българска Народна Банка дружество за електронни пари, вписано в публичния регистър по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) с Решение № 258 на УС на БНБ от 25.10.2018г. Изипей АД предоставя и платежните услуги по чл. 4, т.1, т.2 т.3 т.5, т.6, т.7 и т.8 от ЗПУПС.

Дружеството притежава Лицензия от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), за извършване на услуги на територията на цялата страна.
Цялостната дейност на дружеството се съгласува и извърша под надзора
на БНБ и КРС.
Общи условия на договор с потребителите за предоставяне на услугата - ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,3 MB)
Общи условия за откриване и обслужване на платежни сметки и предоставяне на платежни услуги ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,1 MB)
Общи условия за ползване на MИКРОСМЕТКА чрез ePay.bg и Изипей ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,1 MB)
Общи условия за издаване и ползване на предплатена карта ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,1 MB)
Промени в Общите условия  
   
Декларацията за поверителност и защита на личните данни ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,1 MB)
Брошура на ЕК за правата на потребителите ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,1 MB)

 

За да разгледате документите се изисква инсталиран
Adobe Reader
Reader