Банкоматите на EasyPay са разположени на 77 ключови локации в цялата страна - в каси на EasyPay и в големи търговски вериги и молове.
Операциите, които поддържат, са:
  • теглене на пари в брой – с EasyPay карта или с банкова карта*
  • внасяне на пари в брой – само по EasyPay карта на физическо или юридическо лице
  • плащане на битови сметки без такси – само с EasyPay карта
  • плащане с карта по 10-цифрен код – с EasyPay карта или с карта, издадена от българска банка
  • плащане в брой по 10-цифрен код – само за суми до 300 лв., кратни на 10
  • * Тегленето на пари с EasyPay карта е без такси.


Устройството приема банкноти от 10 лв., 20 лв., 50 лв. и 100 лв., като максималният брой банкноти е 300.

Всички устройства са под видеонаблюдение с цел сигурността на клиентите.

Банкоматите на EasyPay са под прекия контрол на Българската народна банка.

© Изипей АД 2006 - 2024. Всички права запазени.