ПАРИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ,
КОИТО ПРИСТИГАТ ЗА МИНУТИ

Преводът е получен до 5 мин

В над 2 500 EasyPay каси в цяла България

Без такси за получателя

Изберете държава, от която ще изпратите превод.
Във всяка от изброените държави EasyPay оперира чрез партньорски офиси.

Ria Ria Ria Ria Ria Ria Ria

За да изпратите международен превод:

  1. Представете валидна ЛК и посочете държавата на Получателя.
  2. Подайте мобилен номер и пълното име на Получателя, изписано на латиница.
  3. След като предадете на касиера наредената сума заедно с таксата, ще получите разписка, съдържаща вашите данни и Референтен номер на превода.
  4. Важно! Референтният номер е уникален и трябва да се предостави само и единствено на Получателя, за да послужи като идентификатор при тегленето на парите.

  5. Информирайте Получателя, че може да получи паричния превод във всички офиси на платежния оператор в страната си, срещу Референтен номер и валиден документ за самоличност, в който имената съвпадат напълно с подадените.
  6. При тегленето на парите в някои държави, може да поискат допълнителна информация от Получателя относно вашите имена, точната сума и страната, от която е нареден превода.

  7. Когато нареждате международен паричен превод, средствата се прехвърлят към съответния платежен оператор веднага след разпечатването на разписката. Получателят може да изтегли сумата до 5 минути след като е наредена, независимо от дестинацията.

Въпроси относно условия, статус и проверка на международни парични преводи, можете да отправяте към Easypay call center

Вашите запитвания или възражения ще бъдат обслужени в максимално кратки срокове. Моля имайте предвид, че може да е необходимо получаването на допълнителна информация от международните партньори на Изипей, като обработката няма да надвиши посочените срокове в Общите условия на Изипей АД.

Международни партньори за парични преводи в мрежата на Easypay: RIA Money Transfer, Small World, UPT, Золотая Корона, Moneytrans и G.S. Cashline. За повече информация - www.fexopay.com

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ НАШАТА НИСКА