тарифа

Пари в брой Банков превод в брой Парични преводи в брой от / към чужбина
Превод от/към Микросметка Пощенски парични преводи Други услуги
Плащане към търговци    

Плащане тъм търговци

Вид услуга Такса
Теглене на суми от кредит от "Тексим банк" АД над разрешения от банката кредитен лимит в рамките на 1 календарна година
Вноска на суми по кредит от "Тексим банк" АД над разрешения от банката кредитен лимит в рамките на 1 календарна година
1.2 % (мин.0.20 лв.,
макс. 1.20 лв.)
Вноска на суми по потребителски кредит от "Тексим банк" АД
1.2 % (мин.0.20 лв.,
макс. 1.20 лв.)
Плащане към Аксес Финанс ООД
1.2 % (мин.0.20 лв.,
макс. 1.20 лв.)
Плащане към Орифлейм в размер на:

          - 0,01 - 100.00 лв.

0,40 лв.

          - 100,01 - 200,00 лв.

0,50 лв.

          - над 200,00 лв.

0,5 % от сумата
Плащане към ПУ „Паисий Хилендарски“, РУ „Ангел Кънчев“, СУ „Св. Кл. Охридски" в размер на:

          - 0,01 – 5,00 лв.

0,10 лв.

          - 5,01 - 100,00 лв.

0,50 лв.

                 над 100,00 лв.

1,20 лв.
Плащане на такси за Детски градини и ясли
0,60 лв.
Плащане към МВР
Агенция за Електронно Управление
Плащане към Пазари Запад ЕАД
0,8 % от сумата
Плащане към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация"
1.2 %
мин.0.30 лв., макс. 3 лв.
Плащане на задължения към Българо-американска кредитна банка АД
1,20 лв.