тарифа

Пари в брой Банков превод в брой Парични преводи в брой от / към чужбина
Превод от/към Микросметка Пощенски парични преводи Други услуги
Захранване на собствена
сметка/карта в Изипей
Изипей карта Плащане към търговци

Плащане тъм търговци

Вид услуга Такса
Теглене на суми от кредит от "Тексим банк" АД над разрешения от банката кредитен лимит в рамките на 1 календарна година
Вноска на суми по кредит от "Тексим банк" АД над разрешения от банката кредитен лимит в рамките на 1 календарна година
1.2 % (мин.0.20 лв.,
макс. 1.20 лв.)
Вноска на суми по потребителски кредит от "Тексим банк" АД
1.2 % (мин.0.20 лв.,
макс. 1.20 лв.)
Плащане към Аксес Финанс ООД
1.2 % (мин.0.20 лв.,
макс. 1.20 лв.)
Плащане в брой към Paysera LT UAB
Плащане към Орифлейм в размер на:

          - 0,01 - 100.00 лв.

0,40 лв.

          - 100,01 - 200,00 лв.

0,50 лв.

          - над 200,00 лв.

0,5 % от сумата
Плащане към ПУ „Паисий Хилендарски“, РУ „Ангел Кънчев“, СУ „Св. Кл. Охридски" в размер на:

          - 0,01 – 5,00 лв.

0,10 лв.

          - 5,01 - 100,00 лв.

0,50 лв.

                 над 100,00 лв.

1,20 лв.
Плащане на такси за Детски градини и ясли
0,60 лв.
МВР, Агенция за електронно управление, Агенция по вписванията
Плащане към Пазари Запад ЕАД
0,8 % от сумата
Плащане към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация"
1.2 %
мин.0.30 лв., макс. 3 лв.
Плащане на задължения към Българо-американска кредитна банка АД
1,20 лв.