тарифа

Пари в брой Банков превод в брой Парични преводи от / към чужбина
Превод от/към Микросметка Пощенски парични преводи Еднократна карта VISA
Други услуги    

Други услуги

Вид услуга Такса
Идентификация на клиент 3-то ниво в ePay.bg - в офис на Изипей
1 лв.
Промяна на потребителски данни за системата ePay.bg
1 лв.
Отменяне на нареден паричен превод, при спазване на Общите условия на Изипей за предоставяне на платежни услуги и пощенски парични преводи
1 лв.
Промяна в данните на Получател за пощенски паричен превод 
1 лв.
Обработка и съхраняване на пълномощни на упълномощени Получатели – за пощенски и налични парични преводи
1 лв. за всяка операция
Известяване за получен превод на Получател със SMS
0.20 лв.
Известяване за получен превод на Получател по електронна поща
0.20 лв.
Изпращане на временна парола с SMS
0.05 лв.
Откриване / закриване на платежна сметка или Микросметка
без такса
Блокиране на платежен инструмент (Микросметка)
без такса
Отблокиране на платежен инструмент (Микросметка)
1 лв.
Получаване на идентификационен код за захранване на Микросметка или платежна сметка с кредитна карта:

          - Изпращане на писмо с част от кода  - в рамките на страната

5 лв.

          - Изпращане на писмо с част от кода  - в чужбина

20 лв.

          - Неоснователна рекламация на транзакция

3 лв.
Теглене на суми от кредит от "Тексим банк" АД над разрешения от банката кредитен лимит в рамките на 1 календарна година
Вноска на суми по кредит от "Тексим банк" АД над разрешения от банката кредитен лимит в рамките на 1 календарна година
1.2 % (мин.0.20 лв., макс. 1.20 лв.)
Вноска на суми по потребителски кредит от "Тексим банк" АД
1.2 % (мин.0.20 лв., макс. 1.20 лв.)
Плащане към Орифлейм в размер на:

          - 0,01 - 100.00 лв.

0,40 лв.

          - 100,01 - 200,00 лв.

0,50 лв.

          - над 200,00 лв.

0,5 % от сумата .
Плащане към ПУ „Паисий Хилендарски“, РУ „Ангел Кънчев“, СУ „Св. Кл. Охридски" в размер на:

          - 0,01 – 5,00 лв.

0,10 лв.

          - 5,01 - 100,00 лв.

0,50 лв.
Връщане на сума, наредена чрез системата на Изипей:
 

          - По посочена от клиента-наредител банкова сметка в българска банка

1,20 лв.

          - В брой на каса на Изипей

без такса

         Забележка: Връщането на сума, се извършва след изрично получено писмено искане от страна на клиента-наредител. При връщане на превод, таксата, удържана от клиента-наредител при нареждане на превода, не се възстановява.

 
Плащане на такси за Детски градини и ясли гр. Добрич
0,30 лв.
Плащане към МВР
Издаване на удостоверение, служебна бележка и др. документи, свързани с ползвани платежни услуги
3 лв. за всеки документ
Плащане към Пазари Запад ЕАД
0,8 % от сумата