тарифа

Пари в брой Банков превод в брой Парични преводи в брой от / към чужбина
Превод от/към Микросметка Пощенски парични преводи Други услуги
Захранване на собствена
сметка/карта в Изипей
Изипей карта Плащане към търговци

Други услуги

Вид услуга Такса
Промяна на потребителски данни за системата ePay.bg
1 лв.
Отменяне на нареден паричен превод, при спазване на Общите условия на Изипей за предоставяне на платежни услуги и пощенски парични преводи
1 лв.
Промяна в данните на Получател за пощенски паричен превод 
1 лв.
Обработка и съхраняване на пълномощни на упълномощени Получатели – за пощенски и налични парични преводи
1 лв. за всяка операция
Известяване за получен превод на Получател със SMS
0.20 лв.
Известяване за получен превод на Получател по електронна поща
0.20 лв.
Изпращане на временна парола с SMS
0.05 лв.
Откриване / закриване на платежна сметка или Микросметка
без такса
Блокиране на платежен инструмент (Микросметка)
без такса
Отблокиране на платежен инструмент (Микросметка)
1 лв.
Получаване на идентификационен код за захранване на Микросметка или платежна сметка с кредитна карта:

          - Изпращане на писмо с част от кода  - в рамките на страната

5 лв.

          - Изпращане на писмо с част от кода  - в чужбина

20 лв.

          - Неоснователна рекламация на транзакция

3 лв.
Връщане на сума, наредена чрез системата на Изипей:
 

          - По посочена от клиента-наредител банкова сметка в българска банка

1,20 лв.

          - В брой на каса на Изипей

без такса

         Забележка: Връщането на сума, се извършва след изрично получено писмено искане от страна на клиента-наредител. При връщане на превод, таксата, удържана от клиента-наредител при нареждане на превода, не се възстановява.

 
Издаване на хартиен документ: извлечение от системата на Изипей/ePay.bg за извършена платежна операция
3 лв. за всеки документ
Месечен отчет (извлечение) по сметка/Микросметка на хартиен носител, при поискване в офис на Изипей
2 лв. на отчет
Проверка при МВнР на консулска заверка на пълномощно, във връзка с ползване на платежни услуги на "Изипей" АД
Бележка: Този разход се поема от клиента, като клиентът извършва паричен превод към “Изипей” АД в посочения размер.
20 лв.