тарифа

Пари в брой Банков превод в брой Парични преводи в брой от / към чужбина
Превод от/към Микросметка Пощенски парични преводи Други услуги
Захранване на собствена
сметка/карта в Изипей
Изипей карта Плащане към търговци

Тарифа за таксите при извършване на парични преводи с международни кредитни карти

Размер на превода Цена в лева
5,01 – 100,00 лв. 5,00 лв.
100,01 – 200,00 лв. 8,00 лв.
200,01 – 300,00 лв. 12,00 лв.
300,01 – 400,00 лв. 16,00 лв.
400,01 – 500,00 лв. 20,00 лв.
500,01 – 750,00 лв. 30,00 лв.
750,01 – 1000,00 лв. 40,00 лв.
1000,01 – 1250,00 лв. 60,00 лв.
1250,01 – 1500,00 лв. 60,00 лв.
1500,01 – 1750,00 лв. 70,00 лв.
1750,01 – 2000,00 лв. 80,00 лв.
2000,01 – 2250,00 лв. 90,00 лв.
2250,01 – 3000,00 лв. 120,00 лв.
3000,01 – 4000,00 лв. 160,00 лв.
4000,01 – 5000,00 лв. 200,00 лв.