услуги

Масови плащания - нареждане на парични преводи

   

Услугата позволява да изпращате пари към неограничен брой лица, които да бъдат изтеглени веднага в удобен за клиентите офис от мрежата на Изипей. Могат да се изплащат заплати, дивиденти, комисионни, награди и т.н. За целта е необходимо да посочите подробна информация за лицата, очакващи плащания. Информацията се подава от собствения ви компютър. Създава се файл, който съдържа следната информация:

• Сума за получаване от лицето
• Номер на личната карта на получателя
• Дата на издаване на личната карта
• ЕГН на получателя
• Телефон за връзка с получателя (само цифри)
• Трите имена на получателя

Може да свалите примерен файл тук.

След като изпратите формирания от вас файл на следния адрес: https://www.easypay.bg/mass_pay/, ще получите „код на файла“, който е уникален за всяко масово плащане и потвърждава информацията, която сте подали за получателите.

Желаната от вас сума може да преведете по банков път или чрез ePay.bg. Задължително е въвеждането "кода на файла" в основанието на банковия превод. Записите се инициират автоматично. Получавате документ за превода на посочен от вас адрес или имейл.

За преводи в брой максималната сума на превода е 5000 лв.

Дължимата такса за масовото плащане се изчислява автоматично по следния начин:

За всеки отделен ред с паричен превод от файла за масово плащане се изчислява таксата, в зависимост от размера на сумата на конкретния запис. Таксите за всички редове се сумират в зависимост от това дали общата сума за масовото плащане се внася в брой или по банков път се изчислява обща такса за плащането. Сумата от таксите се добавя към общата сума на пощенските записи и се заплащат предварително от наредителя, след което се стартира изпълнението на файла за масовото плащане. При получаването на всяка конкретна сума от паричния превод не се начислява такса за получателя.

Тарифата за таксите при внасяне на превода в брой е следната: https://www.easypay.bg/site/?p=tarifa1

Пример:
Ако във файла имате два парични превода както следва:
Размер на превода в лева Такса в лева
1 Иван Иванов; 10.00 лв 0.30 лв
2 Петър Петров; 20,00 лв 0.50 лв
Общата такса за файла е 0.80 лв

Тарифата за таксите при заплащане на превода по банков път е следната: https://www.easypay.bg/site/?p=tarifa4

Пример:
Ако във файла имате два парични превода както следва:
Размер на превода в лева Такса в лева
1 Иван Иванов; 10.00 лв 0.17 лв
2 Петър Петров; 20.00 лв 0.28 лв
Общата такса за файла е 0.45 лв

Операцията се извършва бързо, лесно и удобно.
По-подробна информация за извършване на процедурата по масови плащания, може да разгледате тук.