услуги

Плащане на такси за етажна собственост

  Easypay

Нова възможност за собствениците на етажна собственост е заплащането на дължимите такси за консумативите на входа (електричество, вода, поддръжка на сградната инсталация и др.) да се извършва в удобно за тях време и място по един от следните начини:

 

След последните промени в Закона за управление на етажната собственост, всяка жилищна сграда или отделен вход от нея, има възможност да повери управлението на етажната собственост на външна специализирана фирма (познато като услугата Професионален домоуправител) или като регистрира Сдружение на собствениците.

Услугата Професионален домоуправител или Професионалното управление на имоти включва всички дейности, които влизат в задълженията на един домоуправител – организиране събранията на блока, събиране на месечните такси за поддръжката му, координиране на ремонтите и т.н. С възлагането й на външна фирма, всеки вход или жилищна сграда си гарантира:

  • безпристрастност при решаването на спорове и казуси в междусъседските взаимоотношения;
  • значително по-голяма събираемост на задълженията от етажните собственици;
  • удобни начини за разплащане – на място в брой, на каса на Easypay, по електронeн път чрез ePay.bg, директно с банкова карта на адрес > https://www.epay.bg/pay/bills/

Сдружението на собствениците е юридическо лице с нестопанска цел, което се регистрира в местната община със следните три документа: протокол от проведеното общо събрание с подписите на съгласните (минимум 67% от собствениците в сградата), споразумение за учредяване на сдружението и нотариално заверен спесимен от подписа на избрания за председател на управителния съвет. По закон общината издава удостоверение, че включва в регистъра учреденото сдружение, след което то се вписва в регистъра на Агенцията по вписванията и получава номер по БУЛСТАТ.

Регистрирането и поддържането на самото сдружение не изисква значими средства - подаването на заявлението, вписването в регистъра и издаването на удостоверението в общината са безплатни, нотариалната заверка на спесимена е 6 лв., таксата за издаването на БУЛСТАТ от Агенцията по вписванията е 14 лв. и не се подава годишен финансов отчет, ако няма друга дейност освен тази, предвидена в Закона за управление на етажната собственост.

Предимствата обаче са много:

  • сградата може да кандидатства по различни проекти от европейската оперативна програма (програмите предпочитат да общуват с едно юридическо лице от сградата вместо поотделно с обитателите);
  • всяка топлофикация предлага специални цени за сгради, които са в режим на сдружение според енергийния закон;
  • има улеснени процедури при кандидатстване за заем за общи нужди, включително има право на данъчен кредит по ДДС;
  • може да се регистрира като Търговец в системата на Ипей и да събира месечните такси по електронен път или в брой на всяка каса на Изипей, за улеснение на собствениците в сградата.

Списък с регистрирани фирми и сдружения, към които могат да се погасяват месечните задължения в брой на каса на Easypay, по електронeн път чрез ePay.bg или директно с банкова карта на адрес
> https://www.epay.bg/pay/bills/

Професионален домоуправител:
Грийн Клийн Сити ПМ Пропърти ПМ - София ДХГ-ПМ София
Сити Сървис София ДПМГ 3 ТОПС - ФМ Едом БГ
София Клийн Хоумс Общ Дом Нокер Дом Сервиз
Марков НМ Вашият Домоуправител Лекси ФМ Профдом
Арреджо-България Риал Естейт Мениджмънт АСХО-ТЕХ Хубер Хаус България
Домоуправа Грийн Клийн Билдингс МОП Сити стандарт България
Образцов Дом Бг Грийн Клийн М Лу Син Експрес Омека Мениджмънт
Агенция София Сити Експерт Входът Домоуправител Пловдив
Вход Мениджър Грийн Клийн Сървис Кедрон 7 Домоуправа Профи
Силвия Пропърти Образцов Вход Бизнес груп-ВТ Визура
Ай Ди Мениджъмънт Хоум БГ Денова Консулт Про дом
Домоуправител Пловдив М-ДОМ Профешънъл сървиз Визура М
Фасилити Хаус Икономбг.ком Компас Домоуправител ЕМ ДИ ЕС ГРУП
Канзен-България Хубер Хаусбетроюнг Юг Хоум Пропъртис БГ Елизиум
Mоят Домоуправител Оперейтинг Къмпани Зора Дом Хоум Сървисис БГ
СД Xайдушка поляна 59 вход Б Промис Фасилити Мениджмънт
Българска Професионална Компания Етажна Собственост "Четерилистна Детелина"
СД на вход 2, бл. 321, ж.к. Младост 3