търговци

Внасяне на пари в брой и получаването им в произволен офис на Изипей

Easypay

Тази услуга представлява еквивалент на класическия пощенски запис, като има следните предимства: извършва се автоматизирано в уеб-базирана централизирана система, което позволява преводите да се изпълняват в реално време, без никакъв риск от грешки. По този начин преведените суми ще могат да се получат в офис на Изипей АД, независимо къде се намират вносителят и получателят.

Освен това плащането може да бъде инициирано не само на гише, но и от сметка, през Интернет, с банкова карта, с кредитна карта от България и чужбина и т.н.

Не е маловажно това, че цената за предлаганата услуга е със 17 % по-ниска от съществуващите в момента на пазара.

Тарифа при внасяне и теглене на пари в брой