БЕЛГИЯ

Moneytrans

Изпратете пари с Moneytrans - партньор на EasyPay

Предлагани услуги:

Парични преводи от България към Белгия

  Тарифа

 • 100 EUR - такса 5 EUR
 • 300 EUR - такса 10,50 EUR
 • 1000 EUR - такса 35 EUR
 • пълна тарифа

Парични преводи от Белгия към България

  Тарифа

 • 100 EUR - такса 4 EUR
 • 300 EUR - такса 4 EUR
 • 1000 EUR - такса 8 EUR
 • пълна тарифа

Намерете най-близкия офис на Moneytrans - партньор на EasyPay

Ria

Изпратете пари с Ria - партньор на EasyPay

Предлагани услуги:

Парични преводи от България към Белгия

  Тарифа

 • 3.0% от сумата на превода, минимум 5 EUR
 • 100 EUR - такса 5 EUR
 • 300 EUR - такса 9 EUR
 • 1000 EUR - такса 30 EUR
 • пълна тарифа

Парични преводи от Белгия към България

  Тарифа

 • 100 EUR - такса 6,50 EUR
 • 300 EUR - такса 10 EUR
 • 1000 EUR - такса 19 EUR
 • пълна тарифа

Намерете най-близкия офис на Ria - партньор на EasyPay

Snall World

Изпратете пари до България със Small World - партньор на EasyPay

Предлагани услуги:

Парични преводи от Белгия към България

Намерете най-близкия офис на Small World - партньор на EasyPay

© Изипей АД 2006 - 2023. Всички права запазени.