АВСТРИЯ

FexoPay

FexoPay е международен бранд за платежни услуги на EasyPay

Предлагани услуги:

 • Изпращане на пари в брой до България - тарифа
 • Получаване на парични преводи от България и чужбина
 • Захранване на банкова сметка в България - тарифа
 • Плащане на битови сметки и данъци в България - тарифа

Парични преводи от България към Австрия

  Тарифа

 • 100 EUR - такса 5 EUR
 • 300 EUR - такса 10.50 EUR
 • 1000 EUR - такса 35 EUR
 • пълна тарифа

Парични преводи от Австрия към България

  Тарифа

 • 100 EUR - такса 5 EUR
 • 300 EUR - такса 10.50 EUR
 • 1000 EUR - такса 35 EUR
 • пълна тарифа

КАСА 1
БГ магазин в 10 бецирк
Dorado GmgH, Laaer-Berg-Strasse 3, A-1100 Wien
www.bgmagazin.at
т.: +43 676 381 7470, +43 1 600 5

Ria

Изпратете пари с Ria - партньор на EasyPay

Предлагани услуги:

Парични преводи от България към Австрия

  Тарифа

 • 3.0% от сумата на превода, минимум 5 EUR
 • 100 EUR - такса 5 EUR
 • 300 EUR - такса 9 EUR
 • 1000 EUR - такса 30 EUR
 • пълна тарифа

Парични преводи от Австрия към България

  Тарифа

 • 100 EUR - такса 8 EUR
 • 300 EUR - такса 21 EUR
 • 1000 EUR - такса 34 EUR
 • пълна тарифа

Намерете най-близкия офис на Ria - партньор на EasyPay

© Изипей АД 2006 - 2023. Всички права запазени.