Масови плащания - Паричен превод

Масови плащания - чрез микросметки