Предимства на Изипей

Изипей притежава следните предимства:


Най-често използваните услуги, предлагани от Изипей са:

Плащане на битови сметки

Тарифа за услугата "Паричен превод”

Плащане на битови сметки