Често задавани въпроси - Карта за изплащане на парични преводи

Въпроси за идентифициране на проблем с теглене от карта за получаване на паричен превод от Изипей

• Проблемът само на един АТМ/на една банка ли е?
• Каква сума не може да бъде изтеглена? Какво съобщение изписва АТМ устройството?
• Каква е била първоначално заредената сума в картата?
• Колко транзакции и за какви суми е направил до момента?.

Условия, относно картите за получаване на паричен превод.

Публикувани са на уеб страницата на Изипей АД, на уеб страницата на Тексим Банк АД, клиентът ги е получил и в пакета с картата за паричен превод.


https://www.easypay.bg/site/files/Terms_karta.pdf http://www.teximbank.bg/all/karta-za-poluchavane-na-parichen-prevod

Ако клиентът е направил повече от първоначално разрешения безплатен брой транзакции.

За да изтегли оставащата сума, клиентът следва да зареди допълнително транзакции като посети офис на Изипей АД. Възможно е да зареди 1 брой или 5 броя транзакции като заплати съответно 1 лв. или 5 лв.
Първоначално определения брой безплатни транзакции е описан в разписката за получаване на паричен превод.
Системата намалява броя на оставащи безплатни транзакции при всеки успешен и неуспешен опит за теглене на суми в брой. Броят оставащи транзакции не се намалява от операции тип "справка за наличност" и "смяна на ПИН код".

След изчерпване на наличността по картата.

След изчерпване на наличността по картата Банката автоматично ще я деактивира. Не е нужно клиент да посещава офис на Тексим Банк, за да подаде искане за деактивиране. Картата не се обслужва от разплащателна сметка, открита на името на клиента.

Не е нужно клиентът да връща в Банката или в Изипей картата. Може да я среже през магнитната лента и по този начин да я унищожи физически. Картата е еднократна и не се презарежда. При нов паричен превод клиентът ще получи нова карта.

Месечна такса за поддръжка от 5 лв. по картата след 6-ия месец ще се начисли само и единствено ако след изтичане на този период по картата все още има налични средства. Ако клиентът е изтеглил всичко до 6-ия месец, то картата ще се деактивира автоматично и клиентът няма да дължи такси на банката.

Картата може да се ползва само на АТМ устройства в България! Картата не може да се ползва на ПОС устройства и в Интернет за покупки.

Ако банкоматът е на Алфабанк, то е възможно клиентът да има проблем. Причината е, че в момента банката се обединява с Пощенска Банка и са в процес на миграция на софтуера на банкоматите. Препоръка - да потърси АТМ на друга банка.

Ако клиент е изгубил или са му откраднали картата.

Клиентът следва незабавно да се обади в Банката, за да бъде блокирана.

Как може да получи парите си, ако в блокираната карта все още има средства?

Клиентът следва да посети офис на Изипей и да пожелае оставащата сума да бъде прехвърлена по нова карта или да бъде изплатена на каса. За услугата се дължат такси по Тарифа.

Ако клиент е забравил ПИН кода на картата си.

Банката не издава нов ПИН код към този тип карти. Клиентът следва да посети офис на Изипей и да пожелае оставащата сума да бъде прехвърлена по нова карта или да бъде изплатена на каса. За услугата се дължат такси по Тарифа.

Може ли картата да се използва през банкомати на други банки?

Да, единствено в България. Възможно клиент да има проблем на АТМ устройства на Алфа Банк, които не са преминали все още на обслужване към Пощенска Банка.

При опит за теглене от АТМ устройството е отброило сума, но не е раздало пари на клиента.

В такива случаи, когато банкоматът не е раздал сумата, се инициира автоматично сторно на операцията от насрещната банка в рамките на 5-10 мин., след което клиентът може да изтегли нераздадената сума.
Препоръчайте на клиента да направи справка за баланс/наличност на АТМ, за да се увери, че сумата е отразена обратно по сметката. Ако това не се случи, специалист от дирекция "Картови разплащания" или дирекция "Информационни технологии" следва да разгледа случая в работното време на Банката.

Защо е удържан 1 лв. при теглене на сума от банкомат?

Тегленето на суми от АТМ е безплатно в рамките на първоначално определения брой транзакции от картата.
При транзакции на АТМ на Пиреос Банк: при потвърждаване на транзакцията на последен екран устройството пита дали клиентът желае да дари 1 лв. към UNICEF. Често клиентите не обръщат внимание и потвърждават автоматично, след което към изтеглената сума от клиента Пиреос Банк прибавят още 1 лев. (напр. при поискани 400 лв., се удържат 401 лв. от картата). Клиентът следва да не избира тази опция, тъй като това би създало затруднение при усвояване на кръгла сума от оставащата наличност по картата.

При проблеми и въпроси с карти за изплащане на парични преводи в Изипей може да изпращате информация на служебен мейл:

cards-host@teximbank.bg*

*В групата са включени служители на дирекция „Картови разплащания“ и дирекция „Информационни технологии“ на Тексим Банк АД