Общите условия

Промени в Общи условия

 

20.11.2020г.

Предстоящи промени в Общите условия на Изипей АД за издаване и използване на електронни пари чрез предплатена Изипей карта, в сила от 19.01.2021г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,1 MB)

 

11.02.2019г.

Предстоящи промени в Общите условия на Изипей АД за предоставяне на платежни услуги, в сила от 07.04.2019 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,1 MB)
Предстоящи промени в Общите условия на Изипей АД за ползване на Микросметка, в сила от 07.04.2019 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,1 MB)

 

28.05.2018г.

Промени в Общите условия на Изипей АД за предоставяне на платежни услуги, в сила от 29.07.2018 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,1 MB)
Предстоящи промени в Общите условия на Изипей АД за ползване на Микросметка, в сила от 29.07.2018 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,1 MB)

 

13.03.2018г.

Промени в Общи условия за откриване и обслужване на платежни сметки и предоставяне на платежни услуги от 15.05.2018 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,1 MB)
Промени в Общите условия за ползване на Микросметка от 15.05.2018 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(pdf – 0,1 MB)