Контакт за връзка:

За повече информация и заявка на реклама:

Медия Агенция KNOWBOX

e-mail: media@knowbox.bg

link: www.knowbox.bg

За заявка на реклама:

Гергана Ненова (Експерт продажби, KNOWBOX)
M +359 882 063 717

 

Димитър Стоянов (Мениджър продажби, KNOWBOX)
M +359 888 308 785

За въпроси, свързани с вашите лични данни, събирани и обработвани от Изипей АД:

e-mail: media@knowbox.bg

e-mail: dpo@easypay.bg

гр. София 1000, ул. „Иван Вазов“ №16