Бизнес чрез Изипей

Възползвайте се!

Easypay

Изипей е иновативна, бързоразвиваща се платежна система, даваща ви възможност за многостранно сътрудничество. Със своите 2451 офиса в страната, от които 299 собствени, Изипей достига до повече от 500 000 домакинства МЕСЕЧНО в България. Възползвайте се от достъпността и доверието, които сме изградили към Изипей.

Изипей дава разнообразни възможности за бизнес сътрудничество:

 

Реклама чрез Изипей.

След всяко плащане или паричен превод клиентът в Изипей получава разписка, която пази като документ. На обратната страница има специално обособена рекламна зона. Може да рекламирате своята дейност, да промотирате продукти и услуги, да развивате своя бизнес само срещу 2 стотинки на разписка/лист. Може да заявите вашата реклама за точно определен район или офис... вижте повече

За информация:
adv@easypay.bg

Събиране на периодични плащания във ваша полза.

За фирми, компании и лица, които събират периодични плащания (месечни такси, вноски, комисионни, наеми и др.). Изипей дава на вашите клиенти пълна свобода при начина на плащане (в брой, през Интернет, чрез кредитна карта, през GSM), а на вас автоматична система за контрол и следене на плащанията и задълженията. Чрез 2451 офиса в страната, обслужващи Изипей, може да се заплащат задължения към вас. Вижте списък на търговците включени в системата.

Васил Георгиев

За информация позвънете:
02/ 921 08 51, в.535
Васил Георгиев
vgeorgiev@easypay.bg

Станете партньор на Изипей.

Изипей е разработил собствена партньорска програма, която ви гарантира доход и многократно увеличава клиентопотока във вашите обекти. Даваме ви възможност да събирате плащания и предлагате всички услуги на Изипей АД... вижте повече

Анелия Николова

За информация позвънете:
02/ 921 08 51, в.672
Анелия Николова merchant@easypay.bg

Изпращане на електронни фактури и получаване на плащания по тях.

Изипей е оператор на системата Prepiska Finance съвместно с Инфонотари, която ви дава възможност да изпращате проформа фактури до вашите клиенти. Системата автоматично следи плащанията във ваша полза и генерира електронна фактура - Оригинал след получаване на парите. Това е единствената система, която обединява Billing, електронно фактуриране и събиране на вземания. Услугата е и за компании и лица, които събират периодични плащания (месечни такси, вноски, комисионни, наеми и др.). Изипей дава на вашите клиенти пълна свобода при начина на плащане (в брой, през Интернет, чрез кредитна карта, през GSM), а на вас автоматична система за контрол и следене на плащанията и задълженията... вижте повече

Юлияна Антонова

За информация позвънете:
02/ 921 08 51, в.536
Юлияна Антонова
antonova@easypay.bg

Нареждане на "Масови плащания".

Услугата позволява плащане на неограничен брой лица, в удобен за тях офис от мрежата на Изипей. Могат да се изплащат заплати, дивиденти, комисионни, награди и т.н. За целта е необходимо само да посочите информация за лицата, очакващи плащания. Информацията се подава от собствения ви компютър... вижте повече

Мария Дейчева

За информация позвънете:
02/ 921 08 51, в.535
Васил Георгиев
vgeorgiev@easypay.bg

Цялостната дейност на дружеството се съгласува и извършва под надзора на БНБ и КРС.