Реклама в EasyPay офис

EasyPay Ви предлага достъп до рекламните монитори на собствената мрежа от каси, които са над 310 в цялата страна. На тях Вие можете да рекламирате Вашия бизнес и да излъчите своята реклама над 446 000 пъти за един месец. Получавате достъп до над 2 000 000 потребители месечно, с изградено доверие към бранда на EasyPay.

  • Реклама на ТВ монитори в EasyPay
Easypay

EasyPay предлага предоставя възможност за излъчване на различни рекламни формати на ТВ монитори в офисите. Възползвайте се от възможността да рекламирате Вашите продукти и услуги с рекламен клип, изображение или слайд шоу. Информирайте Вашите лоялни и потенциални клиенти за нови услуги и промоции. Предложете атрактивно съдържание, за да направите впечатление. Изборът е Ваш!

Рекламата на ТВ мониторите в касите на EasyPay е достъпна в собствените каси на EasyPay (321 офиса с ТВ монитори в цялата страна)

  • Реклама на EasyPay разписка
Easypay

След всяко плащане на каса на EasyPay, клиентът получава разписка, която пази като документ.

Реклама на EasyPay разписка - лице

Върху разписките има специално обособени текстови рекламни полета. Рекламното послание се принтира на лицето на разписката, заедно с информацията за платени сметки.

Рекламата се разпространява на разписки за битови сметки в собствените офиси на EasyPay 321 в цялата страна.

Реклама на EasyPay разписка - гръб

Рекламата се разполага върху целия гръб на разписката във формат А4. Печатът е пълноцветен, по предварително изготвен от Вас проект.

 
  • Печатна реклама в EasyPay офис
Easypay

EasyPay разполага с мрежа от 321 собствени каси в страната. Може да рекламирате в цялата мрежа или в отделен EasyPay офис.

Рекламни материали, подавани от касиер в EasyPay офис

Разпространете вашите рекламни материали в касите на EasyPay. Касиерът ще ги подаде на клиента, заедно с разпечатаната платежна разписка.

Рекламни материали, позиционирани в EasyPay офис

Предоставяме рекламни точки за позициониране на Ваши листовки, дипляни и флаери в собствените каси на EasyPay (321 офиса в цялата страна), които са разположени на най-подходящите места спрямо потока на клиентите.