Реклама в EasyPay офис

Рекламните канали в офис мрежата на EasyPay Ви предлагат достъп до над 282 собствени каси в цялата страна. Чрез тях Вие можете да рекламирате Вашия бизнес и получавате достъп до над 2 000 000 потребители месечно.

  • Реклама на ТВ монитори в касите на EasyPay
Easypay

Имате възможност за излъчване на различни рекламни формати в над 310 ТВ монитори в цялата страна. Възползвайте се от възможността да рекламирате Вашите продукти и услуги с клип, изображение или слайд шоу над 446 000 пъти за един месец. Информирайте Вашите лоялни и потенциални клиенти за нови услуги и промоции. Предложете атрактивно съдържание, за да направите впечатление. Изборът е Ваш!

Рекламата на ТВ мониторите е достъпна в собствените каси.

  • Рекламни полета на разписка
Easypay

След всяко плащане на каса, клиентът получава разписка, която пази като документ.

Рекламна възможност на разписка - лице

Върху разписките има специално обособени текстови рекламни полета. Рекламното послание се принтира на лицето на разписката, заедно с информацията за платени сметки.

Рекламата се разпространява на разписки за битови сметки в собствената офис мрежа 282 в цялата страна.

Рекламна възможност на разписка - гръб

Рекламата се разполага върху целия гръб на разписката във формат А4. Печатът е пълноцветен, по предварително изготвен от Вас проект. Заявявате вашата реклама за точно определен район или офис - 282 в цялата страна.

 
  • Разпространение на печатна реклама
Easypay

Рекламирайте с листовки, брошури или флаери в цялата страна или в избран офис 282 собствени каси в страната.

Рекламни материали, подавани от касиер

Разпространете вашите рекламни материали в офис мрежата на EasyPay. Касиерът ще ги подаде на клиента, заедно с разпечатаната платежна разписка.

Рекламни материали, позиционирани в офис

Тази рекламна възможност предоставя точки за позициониране на Ваши листовки, дипляни и флаери в офис мрежата на EasyPay.

За повече информация и заявка на реклама се свържете с
ЕПСА-Медия Маркет:
0882 063 717   I   office@epsa.media