ЗА НАС

Научните открития и технологичните достижения правят ежедневието ни все по-забързано. Осъзнато или не, често използваме израза „нямам време“ за неща, които искаме или трябва да свършим, но просто не успяваме. За всички ни обаче е ясно, че отлагането води единствено до повече трудности. Това важи с особена сила за парични средства и задължения.

Ние от Изипей АД вярваме, че времето е ценен ресурс, който не бива да се пилее. Ето защо сме си поставили за цел да сведем до минимум напразното обикаляне по институции, изнервящото висене по опашки и досадното попълване на документи. Успяваме да постигнем това с помощта на новите технологии. Благодарение на тях сме създали централизирана, уеб-базирана система за разплащания. Тя позволява плащането на битови сметки, данъци,такси и осигуровки да се извършва бързо и лесно на едно гише.

Нашият екип от специалисти в различни области се труди ежедневно за поддържане и разширяване на мрежата от офиси и повишаване на броя и качеството на услугите ни. Със съдействието на нашите партньори днес системата ни вече е достъпна на все повече места в цялата страна. Над 500 000 домакинства се възползват всеки месец от предимствата, които тя предоставя, но най-вече от свободата сам да избереш удобно време и място, в което да се погрижиш за финансовите си въпроси.

Изипей АД предоставя платежни услуги в съответствие с издаден от Българска Народна Банка лиценз за извършване на дейност като платежна институция, вписана в публичния регистър по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи (Удостоверение № РД 22–1604/ 14.07.2010 г.).