Масови плащания

Услугата позволява да изпращате пари към неограничен брой лица, които да бъдат изтеглени веднага в удобен за клиентите офис от мрежата на Изипей. Могат да се изплащат заплати, дивиденти, комисионни, награди и т.н. Чрез услугата "Масови плащания" може да наредите единична сума на различни лица, произволен брой, като сумата не може да надхвърля 5000 лв.

За да направите масово плащане през системата Easypay, трябва:
(1) Да подадете заявка за масови плащания с файл не по-голям от 1MB в CSV формат.
Файлът трябва да съдържа следната информация:

Позволено е да се подаде: A1+A2, само B, A1+A2+B, като всички други данни са задължителни.
Може да свалите примерен файл тук.

След като системата потвърди валидността на подадения от Вас файл, системата ще Ви върне код на файла. С него се извършва потвърждаване на заявката, направена от Вас за масово плащане.

(2) Превод на сумата по масово плащане.
След получаването на код на файла, с информацията за лицата, които ще получават парични суми, трябва да преведете общата сума по банков път или чрез ePay.bg на сметка със следният IBAN: BG03 CECB 9790 1043 3007 01, BIC: CECBBGSF. Задължително е въвеждането "кода на файла" в основанието на банковия превод. Записите се инициират автоматично. Получавате документ за превода на посочен от вас адрес или имейл.