тарифа

Пари в брой Банков превод в брой Парични преводи от / към чужбина
От банкова карта От / към Mикросметка Пощенски парични преводи
Еднократна карта VISA Други услуги

Такси при извършване на парични преводи в брой (сумата се получава в брой)

Размер на превода Цена в лева   Размер на превода Цена в лева
До 5,00 лв 0,20 лв   290,01 – 300,00 лв 5,95 лв
5,01 – 10,00 лв 0,30 лв   300,01 – 350,00 лв 6,25 лв
10,01 – 15,00 лв 0,40 лв   350,01 – 400,00 лв 6,45 лв
15,01 – 20,00 лв 0,50 лв   400,01 – 450,00 лв 6,65 лв
20,01 – 25,00 лв 0,60 лв   450,01 – 500,00 лв 6,85 лв
25,01 – 30,00 лв 0,70 лв   500,01 – 550,00 лв 7,00 лв
30,01 – 35,00 лв 0,80 лв   550,01 – 600,00 лв 7,20 лв
35,01 – 40,00 лв 0,90 лв   600,01 – 650,00 лв 7,40 лв
40,01 – 45,00 лв 1,00 лв   650,01 – 700,00 лв 7,60 лв
45,01 – 50,00 лв 1,10 лв   700,01 – 750,00 лв 7,80 лв
50,01 – 55,00 лв 1,20 лв   750,01 – 800,00 лв 8,00 лв
55,01 – 60,00 лв 1,30 лв   800,01 – 850,00 лв 8,20 лв
60,01 – 65,00 лв 1,40 лв   850,01 – 900,00 лв 8,40 лв
65,01 – 70,00 лв 1,50 лв   900,01 – 950,00 лв 8,60 лв
70,01 – 75,00 лв 1,60 лв   950,01 – 1000,00 лв 8,80 лв
75,01 – 80,00 лв 1,70 лв   1000,01 – 1100,00 лв 9,20 лв
80,01 – 85,00 лв 1,80 лв   1100,01 – 1200,00 лв 9,40 лв
85,01 – 90,00 лв 1,90 лв   1200,01 – 1300,00 лв 9,70 лв
90,01 – 95,00 лв 1,95 лв   1300,01 – 1400,00 лв 10,00 лв
95,01 – 100,00 лв 2,00 лв   1400,01 – 1500,00 лв 10,30 лв
100,01 – 110,00 лв 2,10 лв   1500,01 – 1600,00 лв 10,60 лв
110,01 – 120,00 лв 2,30 лв   1600,01 – 1700,00 лв 10,90 лв
120,01 – 130,00 лв 2,60 лв   1700,01 – 1800,00 лв 11,20 лв
130,01 – 140,00 лв 2,80 лв   1800,01 – 1900,00 лв 11,50 лв
140,01 – 150,00 лв 2,95 лв   1900,01 – 2000,00 лв 11,80 лв
150,01 – 160,00 лв 3,20 лв   2000,01 – 2100,00 лв 12,10 лв
160,01 – 170,00 лв 3,40 лв   2100,01 – 2200,00 лв 12,50 лв
170,01 – 180,00 лв 3,55 лв   2200,01 – 2300,00 лв 12,90 лв
180,01 – 190,00 лв 3,75 лв   2300,01 – 2400,00 лв 13,30 лв
190,01 – 200,00 лв 3,95 лв   2400,01 – 2500,00 лв 13,70 лв
200,01 – 210,00 лв 4,15 лв   2500,01 – 2600,00 лв 14,10 лв
210,01 – 220,00 лв 4,35 лв   2600,01 – 2700,00 лв 14,50 лв
220,01 – 230,00 лв 4,55 лв   2700,01 – 2800,00 лв 14,90 лв
230,01 – 240,00 лв 4,75 лв   2800,01 – 2900,00 лв 15,30 лв
240,01 – 250,00 лв 4,95 лв   2900,01 – 3000,00 лв 15,70 лв
250,01 – 260,00 лв 5,15 лв   3000,00 - 3500,00 лв 17,40 лв
260,01 – 270,00 лв 5,35 лв   3500,01 - 4000,00 лв 19,90 лв
270,01 – 280,00 лв 5,55 лв   4000,01 - 4500,00 лв 22,40 лв
280,01 – 290,00 лв 5,75 лв   4500,01 - 5000,00 лв 24,90 лв