услуги

Плащане на битови сметки /без такси за вносителя/

  Easypay

При плащането на битови сметки (Ток, Вода, Парно, Телефон, Интернет, GSM и т.н.) се дава възможност на клиентите да заплатят през централизираната система на Изипей всяка своя сметка от офис, работещ със системата, независимо от местоположението му. За самото плащане не се изисква предварителна регистрация на клиента.

Самото плащане на битовите сметки се базира на изградена инфраструктура за приемане на плащания в полза на комунални търговци. Участници в системата са практически всички по-големи доставчици на комунално-битови услуги в страната. Чрез Изипей плащанията освен чрез Интернет, банкомати и телефони, може да се извършват в брой в офисите на организациите партньори, работещи с Изипей. Предимство е, че клиентът може да плати сметката си за който и да е град, независимо от точката, в която се намира.

Системата Изипей позволява и безплатно регистриране на т. нар. „Клиентска Изипей регистрация“. Тя осигурява на клиентите възможност да получат информация за всички свои битови сметки в реално време. Плащането на сметките може да става общо и поотделно, в зависимост от желанието на клиента. При регистрацията системата запазва данните на клиента и при следващи плащания данните на платеца се акумулират автоматично.

Плащането на битови сметки е без такси за вносителя.