Контакт за връзка:

За повече информация и заявка на реклама:

Медия Агенция KNOWBOX

e-mail: media@knowbox.bg

link: www.knowbox.bg

За заявка на реклама:

Марина Тодорова (Мениджър продажби, KNOWBOX)

M +359 885 654 210

 

Гергана Ненова (Експерт продажби, KNOWBOX)

M +359 882 063 717