Включване в системата EasypayII.ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЬОРИ:

Системата Easypay изгражда мрежа от офисите на банки, големи търговски вериги, бензиностанции и други организации, в която ще се предлагат широк набор платежни услуги.

Системата работи съвместно с Ипей АД, която е оператор на системата ePay.bg®, чрез която вече 7 години се извършват плащания с банкови карти в Интернет, плащания чрез телефон – еPayVoice®, плащания на битови сметки чрез банкомати B-pay®.

Всеки участник /партньор/ в системата трябва да осигури предлагането на всички услуги в своите офиси. Система е Интернет базирана и не изисква никаква допълнителна разработка на софтуер и настройки при конкретната организация. Единственото необходимо условие е Интернет достъп в съответния офис.

Предимства на съвместното предлагане на платежни услуги:

Не са необходими първоначални инвестиции.
За да стартира предлагането на описаните услуги по клонове, е необходимо да има налични персонални компютри с достъп в Интернет и принтери, т.е. техника, с която следва да разполага всяко работно място, обслужващо клиенти.
Не е необходимо увеличаване на броя на служителите в клоновата мрежа, нито допълнителни познания и умения в областта на електронните технологии. Достатъчно е служителите да се научат да ползват достъпния интерфейс на системата.
Ще се увеличи броят и качеството на предлаганите услуги, което неминуемо ще доведе до увеличаване на приходите и то без предварителни или последващи инвестиции и поемане на рискове.
Предлаганите нови услуги ще доведат до по-висока посещаемост в клоновете на организациите ви от крайни клиенти.
По отношение на предлаганата система предимство е и фактът, че тя може да започне да функционира в момента на включването ви.
По отношение техническата надеждност и качество на системата, тя е изготвена от екипа на Датамакс АД, който е с 12 годишна традиция в производството на платежни софтуери и банкови системи - най-популярната от които е ePay.bg, чрез която от 1999 г. са извършени милиони преводи и която се ползва от над 60 000 клиента всеки месец.
Предлаганите от Easypay услуги обхващат група от клиенти и видове плащания – пощенски записи, плащане на битови сметки, плащане към регистриран търговец, включващо в реално време предоставяне на информация за плащането и детайлите му. Тези услуги в момента изцяло се извършват извън банковите офиси и клонове и съответното им предлагане ще доведе до разнообразяване на предлаганите от банките продукти и услуги, ще повиши посещаемостта на банковите офиси и съответно ще доведе до допълнителни приходи за банките и другите организации – партньори.

Повече информация относно финансовите условия по включването в системата можете да получите на тел. 02/ 921 0851