ЗА НАС

Изипей АД е оператор на платежната система EasyPay, която позволява в реално време да се извършват парични преводи и плащания до всяка точка на страната.

Фирма Изипей АД е лицензирана от Българска Народна Банка платежна институция вписана в публичния регистър по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи, воден от БНБ (Удостоверение № РД 22–1604/ 14.07.2010 г.).

Дружеството притежава Лицензия от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), на услуги на територията на цялата страна.Цялостната дейност на дружеството се съгласува и извърша под надзора на БНБ и КРС.

Изипей АД изгражда мрежа от офисите на банки, големи търговски вериги, бизнес – центрове, други организации и собствени гишета, в която се предлагат широк набор платежни услуги. В момента броят на офисите е 2191.

Изипей позволява на клиентите да извършват плащания и парични преводи от удобен за тях офис, независимо в коя точка на страната се намират, спестява им време и средства, осигурява сигурност и надеждност за всички видове плащания.